Vragen en antwoorden in Europese dossiers

Via een vraag om uitleg in een commissievergadering controleert een parlementslid de Vlaamse Regering, en hij of zij krijgt informatie over het beleid. Andere parlementsleden kunnen zich aansluiten bij dit debat en aanvullende vragen stellen. Soms stellen meerdere parlementsleden verschillende vragen over hetzelfde onderwerp, de minister antwoordt dan op alle vragen tegelijkertijd.

Elk parlementslid kan altijd (ook tijdens recesperiodes) een schriftelijke vraag stellen aan een Vlaamse minister, die er ook schriftelijk op moet antwoorden. De vraagsteller krijgt het antwoord eerst, en heeft er dan gedurende 15 werkdagen het alleenrecht over. Na die 15 dagen worden vraag en antwoord gepubliceerd op de website van het Vlaams Parlement.

Van deze vragen wordt een verslag gemaakt: een overzicht in het kader van EU-gerelateerde dossiers vindt u in onderstaande lijst.

 

Links: