Vlaanderen verwelkomt sterk Europees plan rond artificiële intelligentie

  • 20 maart 2019

De Europese Commissie presenteerde een gecoördineerd plan inzake artificiële intelligentie. De Commissie vindt dat de EU een leider moet worden, gezien de troeven die ze heeft in robotica. Er is een globale benadering nodig die de nadruk legt op vaardigheden en functieprofielen, alsook een ethisch en juridisch kader. Artificiële intelligentie moet deel uitmaken van het toekomstige industriebeleid. De Commissie benadrukte ook het belang van een gemeenschappelijk gegevensbeleid en nationale strategieën inzake artificiële intelligentie. De lidstaten verwelkomden de hoge kwaliteit van het gecoördineerd plan inzake artificiële intelligentie van de Commissie. België en Vlaanderen vinden dat artificiële intelligentie gedragen moet worden door de bevolking en het bedrijfsleven en dat bijkomende inspanningen op vlak van sensibilisering en informatie daarom broodnodig zijn. De voordelen die in de gezondheidssector behaald kunnen worden ten bate van de patiënt kunnen een inspiratiebron zijn. België en Vlaanderen riepen ook op tot verdere inspanningen in het aanpakken van het genderonevenwicht in het domein van artificiële intelligentie. Tot slot moeten data volgens België en Vlaanderen op een verantwoorde manier ter beschikking gesteld worden.  

Meer informatie over de Europese actualiteit door een Vlaamse bril.