Vlaanderen verwelkomt doorbraak in handelsbesprekingen met Vietnam en Mercosur

 • 23 juli 2019

De Europese Unie en Vietnam ondertekenden op 30 juni hun vrijhandels- en investeringsbeschermingsakkoorden. De akkoorden zorgen voor aanzienlijk lagere tarieven en niet-tarifaire belemmeringen, een makkelijkere toegang tot de dienstenmarkten en openbare aanbestedingen en meer rechtszekerheid voor bedrijven die investeren in Vietnam. Ze garanderen eveneens het regelgevingsrecht van overheden en het investeringsbeschermingsakkoord creëert een nieuw mechanisme voor geschillenbeslechting (ICS) met onafhankelijke rechters. Alvorens het handelsakkoord in werking kan treden moeten het Europees Parlement nog instemmen. Het investeringsbeschermingsakkoord moet ook de nationale goedkeuringsprocedures doorlopen. Vlaanderen verwelkomt de ondertekening van beide akkoorden die de handel en investeringen in verschillende sectoren zal bevorderen. 
 
Daarnaast werd er op 29 juni, na bijna 20 jaar onderhandelen, een politiek akkoord gesloten over een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay. De EU zal de eerste grote partner zijn om een handelsakkoord met deze groep te sluiten en hierdoor een voorsprong nemen op de concurrenten, zowel op het vlak van markttoegang als regelgevende aanpak. Op basis van de tekst van het principeakkoord ziet Vlaanderen potentieel voor onder meer automobiel, machines, agrovoeding, internationale maritieme diensten, constructiediensten, enz.

Het “Overzicht van de belangrijkste Europese ontwikkelingen” van juni 2019 belicht volgende onderwerpen: 

 1. Commissie geeft aanbevelingen aan lidstaten voor prioritaire hervormingen
 2. Vlaanderen pleit voor sterke link tussen het cohesiebeleid en het Europees Semester
 3. Vlaanderen steunt EU-prioriteiten voor de komende 5 jaar
 4. Toetreding nieuwe lidstaten tot de EU kan voor Vlaanderen enkel mits strikte naleving voorwaarden
 5. Commissie bereid om regio's en bedrijven steun te bieden in geval van een no deal brexit
 6. Vlaanderen verwelkomt Europese verondening rond digitalisering van documenten vrachtvervoer
 7. Commissie vraagt aantal lidstaten, waaronder België, om hun 2030 doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te verhogen
 8. Toekomst digitaal beleid EU: België wil oprichting publieke ruimtes om digitale vaardigheden te ontwikkelen
 9. Lidstaten bespreken strategische langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie
 10. Lidstaten werken door aan akkoord over hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020
 11. 'Verordening minimumvereisten voor waterhergebruik' zal Vlaanderen kader bieden voor hergebruik van herwonnen stedelijk afvalwater voor irrigatie in de landbouw ingeval van droogte en waterschaarste