Vlaanderen steunt de doorvertaling van Agenda 2030 van de VN in het Europees beleid

  • 30 april 2019

Op 30 januari 2019 stelde de Europese Commissie haar discussienota ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’ voor, die gaat over de implementatie van de Agenda 2030 van de VN. De discussienota ziet 4 grote uitdagingen/opportuniteiten waarop prioritair moet worden ingezet: (1) van een lineaire naar een circulaire economie; (2) een duurzaam landbouw- en voedingssysteem; (3) toekomstbestendig maken van energie, gebouwen en mobiliteit en (4) zorgen voor een sociaal rechtvaardige transitie. De discussienota stelt ook drie scenario's voor over de manier waarop in de EU gevolg moet worden gegeven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Vlaanderen steunt het meenemen van Agenda 2030 in het Europees beleid, zowel intern als extern. Volgens Vlaanderen moet Agenda 2030 wel de link leggen met het Europees Semester, het Meerjarig Financieel Kader en andere processen, zoals de langetermijvisie van Europa en het ‘Clean planet for all’ initiatief. Vlaanderen sluit zich aan bij de andere lidstaten in de vraag naar meer duidelijkheid over het vervolgtraject en wil de nadruk leggen op een snelle en efficiënte aanpak. Ook wil Vlaanderen weten of er een nieuwe governance- structuur wordt gecreëerd en is gekant tegen te zware rapporteringssystemen.

Het volledige "Overzicht van de belangrijkste Europese ontwikkelingen" van maart 2019 vindt u hier. De volgende onderwerpen worden uitgelicht:

  1. Europese Raad erkent noodzaak om inspanningen tegen klimaatverandering op te drijven
  2. België en Duitsland nemen initiatief om de rechtsstaat in de EU te verbeteren
  3. Vlaanderen bereidt zich voor op mogelijke no-deal brexit met nooddecreet
  4. België benadrukt rol van nieuwe technologieën voor EU klimaatstrategie
  5. België lanceert debat binnen de EU rond correcte en eerlijke tarieven voor broeikasgasemissies in de luchtvaart
  6. België kaart uitdaging aan om publieke en private investeringen op peil houden
  7. België uit bezorgdheden over coördinatie van sociale zekerheidsstelsels
  8. België wil achterpoort voor invoer van pluimvee vanuit Oekraïne sluiten
  9. Vlaanderen wil meer aandacht voor modernisering van bestaande infrastructuur binnen TEN-T