Visie op de toekomst van de EU

Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse Regering de "Visie op de toekomst van de Europese Unie" goed.

De visietekst dient als leidraad voor de Vlaamse overheidsdiensten bij de beoordeling van wetgevende en andere initiatieven. De tekst formuleert de rol van de EU in de aanpak van de grote uitdagingen waarvoor de Europese samenleving staat en met betrekking tot welke beleidsdomeinen de EU-regelgeving een meerwaarde biedt voor Vlaanderen.

In de visietekst brengt de Vlaamse regering tien kernbelangen voor de EU:

  1. Onze gedeelde fundamentele waarden, normen en vrijheden bewaken en mondiaal uitdragen.
  2. Een versterkte Schengenzone met goed functionerende buitengrenscontroles.
  3. Socio-economische hervormingen in de lid- en deelstaten gericht ondersteunen.
  4. Een hernieuwd investeringskader genereren dat het Stabiliteits- en Groeipact respecteert.
  5. Het sociaal beleid, en in het bijzonder het aanpakken van sociale dumping en fiscale shopping.
  6. Verdiepen van de Europese Monetaire Unie met als eerste prioriteit het vervolledigen van de Bankenunie.
  7. Verdiepen van de interne markt met een energie-, transport- en digitale unie.
  8. Een doorbraak realiseren voor de meest strategische handelsakkoorden met een state of the art investeringsbescherming.
  9. Een ambitieus en doeltreffend duurzaamheidsbeleid en het uitbouwen van de Europese Onderzoeksruimte met onderzoeksprogramma’s gericht op de kennis-en koolstofarme economie van morgen, en dit in loyale uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.
  10. Een slagkrachtig buitenlands-en veiligheidsbeleid voeren, in het bijzonder in de Europese nabuurregio