Visie op de toekomst van de EU

In september 2016 keurde de Vlaamse Regering de visienota "Visie op de toekomst van de Europese Unie" goed.

Deze nota geeft richting aan het Vlaams buitenlands beleid binnen de Europese Unie. De omslag naar een slimme, duurzame en competitieve samenleving staat in lijn met de visie 2050 van de Vlaamse Regering. De Europese Unie is daarbij een wezenlijke partner en hefboom van Vlaanderen op de wereld.

De EU heeft echter te maken met een aantal moeilijkheden, zoals bijvoorbeeld de Brexit, de migratiecrisis en veroudering van de bevolking. Herbronning, hervorming en kritische zelfreflectie zijn een noodzaak en de Vlaamse Regering wil dan ook bijdragen aan een vernieuwde en gedeelde visie die burgers terug perspectief en vertrouwen biedt.

Visie op de toekomst van de Europese Unie