Vlaanderen en de EU

Zowat elke Europese beslissing heeft een rechtstreekse of onrechtstreekse impact op de Vlaamse burgers. Die groeiende invloed vloeit voort uit een forse uitbreiding van de Europese én de Vlaamse bevoegdheden de afgelopen jaren. De Vlaamse Regering drukt daarom mee haar stempel op de Europese beslissingen.

Zo bepaalt de Vlaamse Regering, voor de zaken waarvoor ze bevoegd is, mee de standpunten die België inneemt in de Raad van de EU (het beslissingsorgaan van de 27 lidstaten). Ze doet dit samen en op gelijke voet met de regeringen van de andere Gemeenschappen en Gewesten en de Federale Regering. De Belgische standpunten in de Raad van de EU worden daarnaast ook vaak vertolkt door Vlaamse ministers.