Maandelijkse overzichten van de ontwikkelingen op EU-niveau

De Algemene Afvaardiging rapporteert maandelijks aan de Vlaamse Regering over:

  • Algemene ontwikkelingen op de Europese scène
  • Verslagen van de Europese ministerraden met aandacht voor relevante EU-dossiers
  • Stand van zaken van omzettings- en inbreukdossiers (bijlage)

De maandelijkse overzichten zijn beschikbaar op onze website of via de nieuwsbrief.

Maandelijkse overzichten van de ontwikkelingen op EU-niveau