Vlaamse prioriteiten voor Europese meerjarenbegroting

  • 3 oktober 2018

MP Bourgeois heeft in een interview met Politico zijn visie gegeven op het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese meerjarenbegroting (MFK) voor de periode 2021-2027.

In het interview breekt de MP een lans voor een ambitieus, modern en realistisch budget dat keuzes maakt. Hij benadrukt het prioritair belang van ambitieuze Europese investeringen in excellent onderzoek, ontwikkeling en innovatie en in grensoverschrijdende transport- energie- en digitale infrastructuur en spreekt zich positief uit over een grotere budgettaire inspanning van de EU in defensie en internationale stabiliteit. In het cohesiebeleid kan volgens de MP nog significant bespaard worden, maar investeringen in menselijk kapitaal via het Europees Sociaal Fonds en investeringen in grensoverschrijdende samenwerking (interreg) via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling hebben een meerwaarde. De MP neemt het op voor een modernisering van het  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met een ruimere zeggenschap van de lidstaten bij de uitvoering. Tot slot pleit de MP voor een fonds binnen de Europese begroting voor steun aan landen rond de Noordzee die sterk getroffen zullen worden door de negatieve gevolgen van de brexit.

POLITICO Pro (enkel raadpleegbaar voor betalende abonnees)