Gedachtewisselingen en hoorzittingen

In de verschillende vakcommissies worden op regelmatige basis gedachtewisselingen en hoorzittingen georganiseerd, waarbij de Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de EU en/of de vakattaché(s), de commissieleden briefen over voor Vlaanderen relevante EU-ontwikkelingen. Een opsomming en eventuele verslaggeving van deze gedachtewisselingen of hoorzittingen vindt u in de onderstaande lijst.

Links