Gedachtewisselingen met het Vlaams Parlement

Axel Buyse Vlaams ParlementDe Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de EU en/of de attaché(s) van de VVEU worden regelmatig uitgenodigd om op te treden als gastspreker in de verschillende vak-commissies van het Vlaams Parlement. Via (o.a.) deze weg briefen ze de commissieleden over de EU-ontwikkelingen die relevant zijn voor Vlaanderen.

Een opsomming van deze gedachtewisselingen vindt u in onderstaande lijst. 

 

 

 

Commissies?

Een commissie van het Vlaams Parlement is een groep van volksvertegenwoordigers die zich gespecialiseerd hebben in een specifiek onderwerp. Elke commissie bestaat uit vijftien vaste leden en vijftien plaatsvervangers, die verdeeld zijn volgens de sterkte van de fracties. 

Tijdens de zittingsperiode 2019-2024 telt het Vlaams Parlement twaalf van deze commissies.

Klik hier voor meer informatie over de commissies van het Vlaams Parlement.