Vlaams minister Van den Heuvel pleit voor Europese interventiemaatregelen voor appelen en peren

  • 2 juli 2019

Vlaams minister voor Landbouw Koen Van den Heuvel maakte zijn entree op de landbouwraad met een toelichting van de moeilijke marktsituatie voor appelen en peren. Namens België en Polen vroeg hij de Commissie om interventiemaatregelen. Hij kreeg verder steun van een beperkt aantal lidstaten. Europees Commissaris voor Landbouw Hogan bedankte België voor het aanbrengen van cijfers na zijn oproep op de vorige Raad om marktproblemen te onderbouwen. Hij erkende de stijging in productie en de impact ervan op de prijzen. Voor de peren verwachtte hij een licht betere toestand door het koele weer en de exportmogelijkheden. Hij zag ook mogelijkheden via de reguliere marktinstrumenten. Hij zei dat zijn diensten zullen onderzoeken of de voorwaarden voor marktinterventie vervuld zijn. 

Het Overzicht van de belangrijkste Europese ontwikkelingen van mei 2019 belicht volgende onderwerpen:

1.    Extern beleid van de EU: België wil financiering voor Afrika oormerken en speciale aandacht voor seksuele en reproductieve rechten
2.    EU ministers van Ontwikkelingssamenwerking willen jongeren meer betrekken bij beleid
3.    Vlaanderen wil WTO-conforme oplossing om autotarieven te vermijden
4.    België boekte sinds 2011 meer dan beperkte vooruitgang bij 48% van alle landenspecifieke aanbevelingen
5.    Vlaanderen benadrukt het belang van financiële en fiscale stimuli om de overgang naar een koolstofarme samenleving te bevorderen
6.    EU lidstaten verdeeld over al dan niet meer regelgeving tegen desinformatie
7.    Vlaanderen vindt genoeg bondgenoten om huidige EU vertegenwoordiging binnen WADA te behouden
8.    Meer grensoverschrijdende samenwerking nodig volgens Vlaanderen om beter te kunnen concurreren met grote Chinese en Amerikaanse bedrijven
9.    Vlaanderen wil ambitieus Europees budget voor onderzoek en innovatie