Vlaams Hervormingsprogramma 2017

Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Hervormingsprogramma 2017 goed. Het is het zevende hervormingsprogramma dat de Vlaamse Regering opstelde.

Vlaanderen zet in op gezonde overheidsfinanciën (landenspecifieke aanbeveling 1) en maakt op deze manier ruimte vrij om te investeren in  nieuw beleid. De Vlaamse Regering neemt een waaier van maatregelen inzake arbeidsmarkt en onderwijs (landenspecifieke aanbeveling 2)  om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Met zowel investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie als investeringen in mobiliteit en energie-infrastructuur speelt Vlaanderen in op landenspecifieke aanbeveling 3 omtrent innovatie, investeringen en concurrentiekracht.  Daarnaast beschrijft het Vlaams Hervormingsprogramma andere Vlaamse maatregelen die de realisatie van de ambitieuze Vlaamse Europa 2020-doelstellingen dichterbij moeten brengen.

Bij de opmaak van het Vlaams Hervormingsprogramma 2017 werden onder meer de sociale partners (binnen VESOC), het Vlaams Parlement en VLEVA van nabij betrokken. De Vlaamse Regering komt zo tegemoet aan de oproep van de Europese Commissie om zoveel mogelijk belanghebbenden bij de opmaak van het hervormingsprogramma te betrekken.