Vlaams Hervormingsprogramma 2016

Op 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2016 goed. Het was het zesde hervormingsprogramma dat de Vlaamse Regering in het kader van het Europees Semester opstelde. Met het VHP wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten.

De Vlaamse Regering betrekt traditiegetrouw zoveel mogelijk belanghebbenden bij de opmaak van het VHP. Het kwam tot stand met de medewerking van het Vlaams Parlement en de sociale partners (VESOC). Ook de leden van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva), waaronder de (boven)lokale besturen, tonen met enkele goede praktijken aan dat zij een bijdrage leveren aan de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen. Daarmee komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de oproep van de Commissie om een breed draagvlak voor het Europees semester te creëren.

Het VHP maakt integraal deel uit van het nationale hervormingsprogramma. Het VHP wordt ook aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s bezorgd. Op deze manier worden de Vlaamse Europa 2020-inspanningen ook Europees in de kijker geplaatst.