Stagiaire Lina Achour over haar mandaat als VN-jongerenvertegenwoordiger

  • 16 maart 2021

Lina Achour is masterstudente Internationaal en Europees Recht aan de VUB, en sinds 1 februari 2021 ook stagiaire bij de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU. Ze wordt begeleid door Jan Vanhee - attaché Jeugdzaken - en kwam zo terecht in een beleidsdomein dat nauw aansluit bij haar interesses. Naast studente en stagiaire is Lina namelijk ook VN-jongerenvertegenwoordiger jeugdbeleid.

We stelden haar enkele vragen over deze functie.

 

Hoe ben je VN-jongerenvertegenwoordiger geworden, en sinds wanneer oefen je deze functie uit?

“Om VN-jongerenvertegenwoordiger te worden moet je meedoen aan een verkiezing georganiseerd door de Vlaamse Jeugdraad. De selectieprocedure bestond uit verschillende selectiefases: eerst een schriftelijke fase met verschillende vragen die pijlen naar kennis en motivatie, vervolgens werden zes kandidaten geselecteerd om op gesprek te gaan en daarna volgde een campagne-opdracht en een finale (drie finalisten) met speech. Ik ben sinds mei 2020 VN-jongerenvertegenwoordiger jeugd. Het mandaat duurt twee jaar: één jaar als junior en één jaar als senior. In het tweede jaar is het belangrijk om de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger bij te staan en wegwijs te maken.”

Wat heeft jou geïnspireerd om je kandidaat te stellen voor deze functie?

“Ik heb altijd graag het woord en mijn pen (op)genomen voor zaken die me nauw aan het hart liggen. Op jonge leeftijd – in de lagere en middelbare school- zat ik in de leerlingenraad en kaartte ik zaken aan die mijn medescholieren verbeterd wouden zien. Later groeide mijn passie voor de internationale betrekkingen met een nadruk op de VN en de EU en nam ik deel aan verschillende Model United Nations conferenties in het buitenland. Tijdens zulke conferenties, o.a. in Oxford, Malmö en Praag, simuleerde ik de werking van de VN en Europese organen en nam ik het woord om het standpunt te verdedigen van een bepaald land. Die interesse in het multilateralisme is verder gegroeid tijdens mijn rechtenstudies en ik wist al in mijn eerste jaar dat ik voor de master internationaal en Europees recht zou kiezen. Later heb ik me ook als vrijwilliger geëngageerd bij de Vlaamse Jeugdraad. Ik had al gehoord van VN-jongerenvertegenwoordigers toen ik in het middelbaar zat, omdat toen de zus van een vriendin was verkozen. Toen ik, jaren later en met veel meer ervaring, zag dat er een nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger werd gezocht, heb ik geen moment geaarzeld om me kandidaat te stellen.”

Wat zijn je voornaamste taken?

“Mijn hoofdtaak is werkelijk om de stem van kinderen en jongeren te vertolken op lokaal, nationaal en internationaal niveau met een nadruk op het VN-niveau uiteraard. Hiervoor is het belangrijk om thema’s aan te kaarten die de jongeren nauw aan het hart liggen (en niet enkel wat ik als persoon belangrijk vind). Gelukkig heeft de Vlaamse Jeugdraad een democratische procedure waarbij de thema’s worden verkozen door de jongeren zelf. Dit jaar zijn er drie prioritaire thema’s: mentaal welzijn, klimaatbestrijding en gelijke kansen. De rode draad in mijn interventies was “ongelijkheden wegwerken” vooral binnen het onderwijssysteem, op de arbeidsmarkt en gender gerelateerd. Ook de impact van de COVID-19  crisis op jongeren, hun mentaal welzijn en het belang van jeugdparticipatie zijn belangrijke thema’s waar ik rond heb gewerkt.

Dit jaar was de grootste uitdaging onbetwistbaar de COVID-19 crisis. Ik ben in mei 2020 verkozen en het feit dat mijn mandaat viel in dit complexe jaar heeft veel internationale opportuniteiten en ontmoetingen ontnomen. Zo hadden we bijvoorbeeld workshops gepland in verschillende Nederlandstalige en Franstalige scholen over de VN, wat niet is kunnen doorgaan. Dit gezegd zijnde, heb ik toch kunnen deelnemen aan heel wat events, meetings en online conferenties aangezien het ook makkelijker is om online “af te spreken”. Onlangs mocht ik ook een online workshop geven aan studenten van UCLL over het belang van jongerenparticipatie. Het feit dat ik met hen in gesprek kon gaan over actuele thema’s en hen iets kon bijbrengen, gaf me zeer veel energie! Bovendien hoop ik nog steeds in oktober naar New York te kunnen gaan voor de Algemene Vergadering als de situatie het dan toelaat.”

Als VN-jongerenvertegenwoordiger kreeg je onlangs de kans om (virtueel) in gesprek te gaan met koningin Mathilde. Hoe verliep dit gesprek?

“Deze uitnodiging om in gesprek te gaan met H.M. de koningin was een ware eer. Het gesprek ging o.a. over het belang van meer jongerenparticipatie, de impact van COVID-19 op het mentaal welzijn van jongeren en de rol van jongeren in conflictbeheersing. Als pleitbezorger voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen hecht Hare Majesteit veel belang aan de rol van jongeren binnen de VN. Deze uitnodiging was een onvergetelijke ervaring en een mooie erkenning voor het werk dat wij doen als VN-jongerenvertegenwoordigers.”

Heb je tijdens je stage bij de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU zaken geleerd die van pas zullen komen tijdens de uitoefening van je functie als VN-jongerenvertegenwoordiger?

“Mijn ervaring als stagiaire bij de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU was een ware verrijking. Het heeft me de kans geboden om inzicht te krijgen in het jeugdbeleid op Vlaams, Belgisch en internationaal niveau met een nadruk op de EU. Jan Vanhee is al 22 jaar attaché jeugdzaken wat hem echt een autoriteit maakt binnen dit beleidsdomein. Het is dan ook een eer om als stagiaire met een ervaren stagebegeleider te kunnen werken. Tijdens mijn stage heb ik veel mogen schrijven en lezen en vooral input kunnen geven vanuit een jongerenperspectief, wat zeker ook zeer belangrijke vaardigeden zijn voor een VN-jongerenvertegenwoordiger. Voor VN-vergaderingen is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Last not least heb ik vaak zeer strikte deadlines moeten naleven, wat ook een zeer belangrijke professionele vaardigheid is.”