Minimumkwaliteitseisen voor hergebruikt water

De Europese Commissie publiceerde in mei 2018 haar voorstel voor een ‘Verordening over minimale vereisten voor water hergebruik’. Het voorstel legt een kader vast voor het veilig gebruik van gezuiverd afvalwater afkomstig van waterzuiveringsinstallaties die gevat worden door de richtlijn stedelijk afvalwater voor irrigatietoepassingen in de landbouw.  Uiteindelijk moet dit leiden tot een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een lagere druk op de watersystemen (vooral bij waterschaarste).   Vlaanderen verwelkomt dat er een kader komt op EU-vlak dat de minimale eisen op vlak van de veiligheid voor mens, milieu en de voedselketen vastlegt en harmoniseert over de lidstaten. Het voorgestelde kader kan vanuit inhoudelijk oogpunt ondersteund worden maar is vooral gericht naar langdurige of permanente toepassingen.  Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk in welke mate dergelijke toepassingen passend kunnen zijn binnen de Vlaamse context.

Klik hier voor meer informatie over dit dossier vanuit Vlaams perspectief: pdf bestandWaterhergebruik (414 kB)

21 september 2018