Meerjarig financieel kader na 2020

Het toekomstig Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027 dient volgens de Vlaamse Regering in te zetten op beleid met hoge EU-meerwaarde. Het Commissievoorstel voor de uitgaven in 2021-2027 houdt in dat opzicht een ommekeer in  ten opzichte van 2014-2020 en op grote lijnen onderschrijft Vlaanderen de voorgestelde beleidsklemtonen.  De Vlaamse Regering betreurt evenwel dat de voorstellen blind zijn voor de gevolgen van de brexit. De voorstellen van de Commissie bevatten onvoldoende instrumenten om landen en regio’s die het hardst getroffen worden door de brexit te ondersteunen en voor de douanerechten die door de lidstaten worden geïnd stelt de Commissie voor om de vergoeding voor de inningskosten te verlagen van 20% naar 10%, terwijl bijkomende uitgaven voor de douane nodig zullen zijn. Gelet op het geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk moet ook een vermindering van het door de Commissie voorgestelde budget bespreekbaar zijn, maar het globaal uitgavenniveau moet wel afdoende zijn om geloofwaardig op de (nieuwe) prioritaire uitdagingen van de EU27 in te kunnen zetten. Europese investeringen kunnen een win-winsituatie betekenen voor de EU en Vlaanderen als de juiste keuzes worden gemaakt.  

Hieronder vindt u per programma een gedetailleerde fiche met telkens het Vlaamse standpunt:

pdf bestand1. ALGEMEEN - MFK - globale analyse en standpuntbepaling.pdf (3.94 MB)

pdf bestand2. ALGEMEEN - MFK en het Europees Semester.pdf (655 kB)

pdf bestand3. RUBRIEK 1 - Horizon Europa.pdf (306 kB)

pdf bestand4. RUBRIEK 1 - InvestEU.pdf (492 kB)

pdf bestand5. RUBRIEK 1 - Connecting Europe Facility.pdf (474 kB)

pdf bestand6. RUBRIEK 1 - Digitaal Europa.pdf (313 kB)

pdf bestand7. RUBRIEK 1 - Programma voor de eengemaakte markt.pdf (740 kB)

pdf bestand8. RUBRIEK 1 - Ruimtevaartprogramma.pdf (290 kB)

pdf bestand9. RUBRIEK 1 - Overige.pdf (478 kB)

pdf bestand10. RUBRIEK 2 - Cohesie.pdf (507 kB)

pdf bestand11. RUBRIEK 2 - Steunprogramma voor structurele hervormingen.pdf (1.21 MB)

pdf bestand12. RUBRIEK 2 - Erasmus+.pdf (299 kB)

pdf bestand13. RUBRIEK 2 - Europees Solidariteitskorps.pdf (320 kB)

pdf bestand14. RUBRIEK 2 - Creatief Europa.pdf (264 kB)

pdf bestand15. RUBRIEK 2 - Justitie, rechten en waarden.pdf (255 kB)

pdf bestand16. RUBRIEK 3 - Gemeenschappelijk landbouwbeleid.pdf (383 kB)

pdf bestand17. RUBRIEK 3 - Fonds voor maritieme zaken en visserij.pdf (291 kB)

pdf bestand18. RUBRIEK 3 - Life.pdf (241 kB)

pdf bestand19. RUBRIEK 4 - Fonds voor asiel en migratie.pdf (491 kB)

pdf bestand20. RUBRIEK 4 - Overige.pdf (225 kB)

pdf bestand21. RUBRIEK 5 - Europees defensiefonds.pdf (269 kB)

pdf bestand22. RUBRIEK 5 - Overige.pdf (303 kB)

pdf bestand23. RUBRIEK 6 - Nabuurschap en internationaal beleid.pdf (521 kB)

pdf bestand24. INSTRUMENTEN BUITEN DE EU BEGROTING - Stabilisatiefunctie voor investeringen.pdf (1.08 MB)

pdf bestand25. INSTRUMENTEN BUITEN DE EU BEGROTING - Europees Globaliseringsfonds.pdf (299 kB)

 

16 november 2018