Afschaffing zomer- en wintertijd

De Europese Commissie lanceerde in september 2018 een voorstel om de omschakeling tussen winter- en zomertijd stop te zetten.  Het is aan de lidstaten om te kiezen of ze in de toekomst permanent de winter- dan wel zomertijd willen toepassen. Het is de bedoeling dat (buur-)landen hun eventuele aanpassingen coördineren zodat de goede werking van de interne markt wordt gewaarborgd. Voorts wil de Commissie voorkomen dat versnippering ontstaat doordat sommige lidstaten de omschakeling tussen winter- en zomertijd behouden, terwijl die elders is opgeheven.  De Raad besliste dat er eerst een effectbeoordeling moet worden opgesteld voor ze tot een politiek akkoord kan komen.

De Vlaamse Regering is voorstander van een uitstel van ten minste 12 maanden van de door de Europese Commissie gestelde deadline om alle mogelijke opties, inclusief het behoud van de bestaande regeling, te analyseren en er over te overleggen met de andere lidstaten, de buurlanden in het bijzonder. Ze zal de objectieve analyse en het overleg met andere lidstaten en buurlanden als basis nemen voor een beslissing, in plaats van een publieke bevraging.

Klik hier voor meer informatie over dit dossier vanuit Vlaams perspectief: pdf bestandAfschaffing zomer- en wintertijd.pdf (199 kB)

Februari 2019