Overleg met de havens en luchthavens rond Fit for 55

  • 31 maart 2022

Op 30/03/2022 ontving de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU de Vlaamse zeehavens Haven van Antwerpen, Haven van Zeebrugge en North Sea Port, de regionale luchthavens van Antwerpen, Kortrijk en Oostende-Brugge, en de nationale luchthaven Brussels Airport voor een boeiende uitwisseling over Fit for 55.

Onze transportattaché Joke Bamps en haar stagiaire Saar Van Ruyskensvelde, energieattaché Jorre De Schrijver, milieuattaché Marjan Decroos en CBAM-expert Lieven Top leidden de aanwezigen door de laatste stand van zaken van elk van de Fit for 55-dossiers op EU-vlak en wat betreft de Vlaamse en Belgische standpunten, zoals de verordening voor de infrastructuur van alternatieve brandstoffen, de richtlijn hernieuwbare energie en de herziening van het EU-emissiehandelssysteem. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan de te verwachten impact op zeehavens en luchthavens. Daarop volgde een boeiende Q&A en uitwisseling met de havens en luchthavens.

Ook Diplomatiek Vertegenwoordigers Axel Buyse en Matthias De Moor en hun adjunct Sarina Motmans namen deel aan het overleg.

Onze zee- en luchthavens vervullen een cruciale economische en logistieke rol in Vlaanderen en dragen bij tot welvaart en werkgelegenheid van Vlaanderen. Ze zijn dan ook een belangrijke stakeholder en gesprekspartner voor de Vlaamse overheid.