Wat doen wij?

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie (VVEU) behartigt de belangen van de Vlaamse Regering binnen de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de Europese Unie. 

Aan het hoofd VVEU staat de Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen, bijgestaan door de adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen en een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger. Achttien gespecialiseerde beleidsmedewerkers (attachés) van de Vlaamse overheid volgen de werking van de Raad van EU-ministers op, elk binnen zijn eigen vakgebied. In de verschillende werkgroepen die de Raden van EU-ministers voorbereiden treden Vlaamse attachés ook op als woordvoerder voor België.

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU staat in dagelijks contact met de Europese instellingen, de Vlaamse ministers en hun kabinetten en de Vlaamse administratie. Zij werkt ook samen met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), dat zich voornamelijk richt op het betrekken van het Vlaamse middenveld en lokale overheden bij de Europese actualiteit.