Over de VVEU

VlaggenDe Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie (VVEU) behartigt de belangen van de Vlaamse Regering binnen de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de Europese Unie. 

Aan het hoofd van de VVEU staat de Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen, die bijgestaan wordt door een adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger, twee medewerkers en een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger.

Achttien gespecialiseerde beleidsmedewerkers (attachés) van de Vlaamse overheid volgen de werking van de Raad van EU-ministers op, allemaal binnen hun eigen vakgebied. In de verschillende werkgroepen die de Raden van EU-ministers voorbereiden treden Vlaamse attachés ook op als woordvoerder voor België.

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU staat in dagelijks contact met de Europese instellingen, de Vlaamse ministers en hun kabinetten en de administratie van de Vlaamse overheid. Zij werkt daarnaast ook samen met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), dat zich voornamelijk richt op het betrekken van het Vlaamse middenveld en lokale overheden bij de Europese actualiteit.

Permanente Vertegenwoordiging?

Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een zogenaamde "Permanente Vertegenwoordiging bij de EU". Deze vertegenwoordigingen zijn gevestigd in Brussel, en verdedigen de belangen van hun lidstaat binnen de Europese Unie. 

Binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België zetelen ook een vertegenwoordiging van Vlaanderen (de VVEU), een vertegenwoordiging van het Waals Gewest & de Franstalige Gemeenschap, een vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap.