Wat doet de AAVREU?

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie (verder AAVREU) behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de EU.

Aan het hoofd staat de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering, bijgestaan door de adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering en een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger. Achttien gespecialiseerde beleidsmedewerkers (attachés) van de Vlaamse overheid volgen de werking van de Raad van EU-ministers op, elk binnen zijn vakgebied. In de verschillende werkgroepen die de Raden van EU-ministers voorbereiden treden Vlaamse attachés ook op als woordvoerder voor België.

De AAVREU staat in dagelijks contact met de Europese instellingen, de Vlaamse ministers en hun kabinetten en de Vlaamse administratie. Zij werkt ook samen met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), dat zich voornamelijk richt op het betrekken van het Vlaamse middenveld en lokale overheden bij de Europese actualiteit.