Nieuws

Bourgeois consults with Catalan government
  • 19 oktober 2018

Bourgeois overlegt met Catalaanse regering

Op vrijdag 19 oktober ontving Minister-President Geert Bourgeois de Catalaanse Minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Maragall. Het gesprek was geheel gewijd aan de actuele politieke toestand in Catalonië en Spanje.
City of Ghent is very first European capital of fair trade
  • 18 september 2018

Stad Gent is allereerste Europese hoofdstad van eerlijke handel

Op 27 juni 2018 reikte de Europese Commissie voor het eerst de ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade Award’ uit.
Flanders shares good practices on the prevention of violent radicalization among youngsters
  • 4 juni 2018

Vlaanderen deelt goede praktijken over preventie van gewelddadige radicalisering bij jongeren

Op 30 mei 2016 ondertekende de Vlaamse minister van Jeugd samen met zijn collega’s van Frankrijk, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschap een verklaring over de preventie van gewelddadige radicalisering bij jongeren. Hierin spraken ze hun wens uit voor een intensievere samenwerking in de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme.
Onderwijsdoelstellingen EU2020
  • 18 oktober 2018

Vlaanderen haalt de Europese onderwijsdoelstellingen met vlag en wimpel

Op 17 oktober publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse vooruitgang van de lidstaten op een aantal onderwijsdoelstellingen die in de EU2020-strategie zijn afgesproken. België en Vlaanderen scoren goed. De voornaamste doelstellingen worden gehaald.
publieke informatie- en consultatiesessie over het toekomstige cohesiebeleid
  • 17 september 2018

Consultatie over toekomstig cohesiebeleid

Op 12 september organiseerden het Departement Buitenlandse Zaken en Vleva een publieke informatie- en consultatiesessie over het toekomstige cohesiebeleid in de context van het meerjarig financieel kader 2021-2027. Meer dan 60 organisaties en bedrijven waren vertegenwoordigd.  
Commission launched citizen’s consultation on the future of Europe
  • 28 mei 2018

Commissie lanceerde burgerraadpleging over de toekomst van Europa

De Europese Commissie lanceerde een openbare bevraging op internet, waarbij alle Europeanen worden gevraagd welke richting zij in de toekomst de Unie willen zien uitgaan. Deze raadpleging maakt deel uit van het bredere debat over de toekomst van Europa, dat op 1 maart 2017 met het Witboek van de Commissie is gestart.
Juncker
  • 3 oktober 2018

Vlaamse prioriteiten voor Europese meerjarenbegroting

MP Bourgeois heeft in een interview met Politico zijn visie gegeven op het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese meerjarenbegroting (MFK) voor de periode 2021-2027. In het interview breekt de MP een lans voor een ambitieus, modern en realistisch budget dat keuzes maakt. Hij benadrukt het prioritair belang van ambitieuze Europese investeringen in excellent onderzoek, ontwikkeling en innovatie en in grensoverschrijdende transport- energie- en digitale infrastructuur en spreekt zich positief uit over een grotere budgettaire inspanning van de EU in defensie en internationale stabiliteit.
Vlaamse Overheid - Receptie Diplomatiek Korps 2018
  • 10 juli 2018

Pleidooi voor vrije en eerlijke handel op 11 juli viering

In zijn speech voor het diplomatiek korps ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag hield minister-president Bourgeois een pleidooi voor vrije handel en de modernisering van het multilaterale handelssysteem.
Commissievoorzitter Juncker gaat in dialoog met Vlaamse parlementsleden op Europadag
  • 16 mei 2018

Commissievoorzitter Juncker gaat in dialoog met Vlaamse parlementsleden op Europadag

Op woensdag 9 mei, Europadag, bracht de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker een bezoek aan het Vlaams Parlement.  Juncker had het onder meer over de voorstellen voor het Europees budget na 2020 die de Commissie op 2 mei lanceerde.