Nieuws

City of Ghent is very first European capital of fair trade
  • 18 september 2018

Stad Gent is allereerste Europese hoofdstad van eerlijke handel

Op 27 juni 2018 reikte de Europese Commissie voor het eerst de ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade Award’ uit.
Flanders shares good practices on the prevention of violent radicalization among youngsters
  • 4 juni 2018

Vlaanderen deelt goede praktijken over preventie van gewelddadige radicalisering bij jongeren

Op 30 mei 2016 ondertekende de Vlaamse minister van Jeugd samen met zijn collega’s van Frankrijk, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschap een verklaring over de preventie van gewelddadige radicalisering bij jongeren. Hierin spraken ze hun wens uit voor een intensievere samenwerking in de strijd tegen radicalisering en gewelddadig extremisme.
20180508_EU-buget_MP.jpg
  • 8 mei 2018

EU-budget: MP Bourgeois: “Goede inhoudelijke omslag, maar budgettaire gevolgen vragen verder onderzoek”

Minister-president Geert Bourgeois onderschrijft op grote lijnen de voorgestelde beleidsklemtonen van de Europese Commissie voor het nieuwe EU-meerjarenbudget. Hier zit een logica in: het budget volgt de visie. De Europese begroting moet inzetten op die zaken waar de EU een meerwaarde biedt.
publieke informatie- en consultatiesessie over het toekomstige cohesiebeleid
  • 17 september 2018

Consultatie over toekomstig cohesiebeleid

Op 12 september organiseerden het Departement Buitenlandse Zaken en Vleva een publieke informatie- en consultatiesessie over het toekomstige cohesiebeleid in de context van het meerjarig financieel kader 2021-2027. Meer dan 60 organisaties en bedrijven waren vertegenwoordigd.  
Commission launched citizen’s consultation on the future of Europe
  • 28 mei 2018

Commissie lanceerde burgerraadpleging over de toekomst van Europa

De Europese Commissie lanceerde een openbare bevraging op internet, waarbij alle Europeanen worden gevraagd welke richting zij in de toekomst de Unie willen zien uitgaan. Deze raadpleging maakt deel uit van het bredere debat over de toekomst van Europa, dat op 1 maart 2017 met het Witboek van de Commissie is gestart.
20180430 medialandschap.jpg
  • 30 april 2018

Gatz positief over nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

Vlaams minister van Media Sven Gatz reageert positief op de landing van de AVMD-richtlijn (Audiovisuele Mediadiensten). "De richtlijn geeft ons Vlaams medialandschap meer hefbomen en een betere bescherming", zegt Gatz.
Vlaamse Overheid - Receptie Diplomatiek Korps 2018
  • 10 juli 2018

Pleidooi voor vrije en eerlijke handel op 11 juli viering

In zijn speech voor het diplomatiek korps ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag hield minister-president Bourgeois een pleidooi voor vrije handel en de modernisering van het multilaterale handelssysteem.
Commissievoorzitter Juncker gaat in dialoog met Vlaamse parlementsleden op Europadag
  • 16 mei 2018

Commissievoorzitter Juncker gaat in dialoog met Vlaamse parlementsleden op Europadag

Op woensdag 9 mei, Europadag, bracht de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker een bezoek aan het Vlaams Parlement.  Juncker had het onder meer over de voorstellen voor het Europees budget na 2020 die de Commissie op 2 mei lanceerde. 
20180430_Hongaarse-bondgenoot-klein.jpg
  • 30 april 2018

Hongaarse bondgenoot voor handelsvriendelijke brexit

Op 26 april ontving Minister-president Bourgeois de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó in Brussel. Ze wisselden van gedachten over brexit, het handelsbeleid van de EU en bilaterale kwesties.