Nieuws

OESO Policy mission
  • 10 september 2019

OESO Economisch Landenonderzoek - Policy mission naar Vlaanderen

Op 9 september vond het overleg voor het Economisch Landenonderzoek 2019 tussen OESO en de Vlaamse Overheid plaats bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie. Dit overleg, de ‘policy mission’, volgt op de ‘fact finding mission’ van afgelopen maart.
Europese actualiteit door een Vlaamse bril: mei 2019
  • 2 juli 2019

Vlaams minister Van den Heuvel pleit voor Europese interventiemaatregelen voor appelen en peren

Vlaams minister voor Landbouw Koen Van den Heuvel maakte zijn entree op de landbouwraad met een toelichting van de moeilijke marktsituatie voor appelen en peren. Namens België en Polen vroeg hij de Commissie om interventiemaatregelen.
More than a brick in the wall
  • 5 juni 2019

Seminarie "More than a brick in the wall" zet schoolinfrastructuur en innovatieve leeromgevingen in de kijker

Op 5 juni 2019 organiseerde de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie, samen met het Departement Onderwijs en Vorming een seminarie voor alle Europese lidstaten met als doel schoolinfrastructuur en innovatieve leeromgevingen als prioriteit naar voor te schuiven voor he
Mobilizing the potential of European cross border cooperation within TEN-T
  • 23 juli 2019

Mobilizing the potential of European cross border cooperation within TEN-T

10 oktober 2019 09:00–11:30 Representation of the State of North Rhine-Westphalia to the European Union Side event van de European week of Regions and Cities
Brexit study
  • 27 juni 2019

Brexit hakt stevig in op EU economische sectoren met grote jobverliezen tot gevolg

Op donderdag 27 juni werd een nieuwe brexit impact studie van de KU Leuven voorgesteld aan een breed publiek van Europese diplomaten, internationale pers en Vlaamse stakeholders.
Agenda 2030 van de VN
  • 30 april 2019

Vlaanderen steunt de doorvertaling van Agenda 2030 van de VN in het Europees beleid

Op 30 januari 2019 stelde de Europese Commissie haar discussienota ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’ voor, die gaat over de implementatie van de Agenda 2030 van de VN. De discussienota ziet 4 grote uitdagingen/opportuniteiten waarop prioritair moet worden ingezet: (1) van een lineaire naar een circulaire economie; (2) een duurzaam landbouw- en voedingssysteem; (3) toekomstbestendig maken van energie, gebouwen en mobiliteit en (4) zorgen voor een sociaal rechtvaardige transitie. De discussienota stelt ook drie scenario's voor over de manier waarop in de EU gevolg moet worden gegeven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Vlaanderen steunt het meenemen van Agenda 2030 in het Europees beleid, zowel intern als extern. Volgens Vlaanderen moet Agenda 2030 wel de link leggen met het Europees Semester, het Meerjarig Financieel Kader en andere processen, zoals de langetermijvisie van Europa en het ‘Clean planet for all’ initiatief. Vlaanderen sluit zich aan bij de andere lidstaten in de vraag naar meer duidelijkheid over het vervolgtraject en wil de nadruk leggen op een snelle en efficiënte aanpak. Ook wil Vlaanderen weten of er een nieuwe governance- structuur wordt gecreëerd en is gekant tegen te zware rapporteringssystemen.
Vlaanderen verwelkomt doorbraak in handelsbesprekingen met Vietnam en Mercosur
  • 23 juli 2019

Vlaanderen verwelkomt doorbraak in handelsbesprekingen met Vietnam en Mercosur

De Europese Unie en Vietnam ondertekenden op 30 juni hun vrijhandels- en investeringsbeschermingsakkoorden.
Europese universiteiten
  • 26 juni 2019

Drie Vlaamse universiteiten geselecteerd voor de ‘Europese universiteiten’

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend welke instellingen voor hoger onderwijs deel zullen uitmaken van de eerste alliantie van de “Europese universiteiten”. Niet minder dan drie Vlaamse universiteiten vallen in de prijzen: VUB (netwerk EUTOPIA), KU Leuven (netwerk UNA Europa) en U Antwerpen (netwerk Young Universities for the Future of Europe).
Artificiële intelligentie
  • 20 maart 2019

Vlaanderen verwelkomt sterk Europees plan rond artificiële intelligentie

De Europese Commissie presenteerde een gecoördineerd plan inzake artificiële intelligentie. De Commissie vindt dat de EU een leider moet worden, gezien de troeven die ze heeft in robotica.