Nieuws

Erasmus
  • 13 december 2018

Vlaanderen mikt in de toekomst op jaarlijks 30.000 Erasmus+ deelnemers

De Europese onderwijsministers keurden op 26 november de opvolger van het Erasmus+ programma goed. Via Erasmus+ krijgen jongeren en leerkrachten de kans om in het buitenland te studeren, een andere taal te leren en er levenservaring op te doen. In 2018 waren er ruim 10.000 Vlaamse deelnemers.
Brexit Action Plan
  • 16 november 2018

Brexit Actieplan: Vlaams economisch weefsel versterken

Op 16 november keurde de Vlaamse Regering het “Brexit Actieplan” goed. Dit plan moet Vlaanderen voorbereiden op de brexit en de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. De regering voorziet twee miljoen euro voor de uitvoering van dit plan.
Onderwijsdoelstellingen EU2020
  • 18 oktober 2018

Vlaanderen haalt de Europese onderwijsdoelstellingen met vlag en wimpel

Op 17 oktober publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse vooruitgang van de lidstaten op een aantal onderwijsdoelstellingen die in de EU2020-strategie zijn afgesproken. België en Vlaanderen scoren goed. De voornaamste doelstellingen worden gehaald.
Programma voor innovatieve overheidsopdrachten
  • 13 december 2018

EU-ministers bereiken eerste akkoord rond volgende Kaderprogramma “Horizon Europa”

De Europese ministers voor Onderzoek bereikten een eerste akkoord rond het Kaderprogramma en de Deelnameregels (i.e. de Verordening) rond Horizon Europa, het volgende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie voor de jaren 2021-2027.
Minister-president withdraws Representative from Madrid
  • 15 november 2018

Minister-president trekt Afgevaardigde terug uit Madrid

De Minister-President heeft beslist om zijn algemeen afgevaardigde uit Madrid terug te trekken. Omdat de Spaanse regering (op 16 oktober jl.) het diplomatiek statuut van die afgevaardigde heeft ingetrokken.
Juncker
  • 3 oktober 2018

Vlaamse prioriteiten voor Europese meerjarenbegroting

MP Bourgeois heeft in een interview met Politico zijn visie gegeven op het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese meerjarenbegroting (MFK) voor de periode 2021-2027. In het interview breekt de MP een lans voor een ambitieus, modern en realistisch budget dat keuzes maakt. Hij benadrukt het prioritair belang van ambitieuze Europese investeringen in excellent onderzoek, ontwikkeling en innovatie en in grensoverschrijdende transport- energie- en digitale infrastructuur en spreekt zich positief uit over een grotere budgettaire inspanning van de EU in defensie en internationale stabiliteit.
Bourgeois holds meeting with Scottish Minister for Trade McKee
  • 22 november 2018

Bourgeois ontvangt Schotse handelsminister McKee

Minister-president Geert Bourgeois ontving op 21 november de Schotse minister van Handel, investeringen en innovatie, Ivan McKee. De ministers bespraken hun bezorgdheden met betrekking tot de brexit.
Bourgeois consults with Catalan government
  • 19 oktober 2018

Bourgeois overlegt met Catalaanse regering

Op vrijdag 19 oktober ontving Minister-President Geert Bourgeois de Catalaanse Minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Maragall. Het gesprek was geheel gewijd aan de actuele politieke toestand in Catalonië en Spanje.
City of Ghent is very first European capital of fair trade
  • 18 september 2018

Stad Gent is allereerste Europese hoofdstad van eerlijke handel

Op 27 juni 2018 reikte de Europese Commissie voor het eerst de ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade Award’ uit.