Nieuws

  • 5 juni 2019
More than a brick in the wall

Seminarie "More than a brick in the wall" zet schoolinfrastructuur en innovatieve leeromgevingen in de kijker

Op 5 juni 2019 organiseerde de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie, samen met het Departement Onderwijs en Vorming een seminarie voor alle Europese lidstaten met als doel schoolinfrastructuur en innovatieve leeromgevingen als prioriteit naar voor te schuiven voor he
Agenda 2030 van de VN
  • 30 april 2019

Vlaanderen steunt de doorvertaling van Agenda 2030 van de VN in het Europees beleid

Op 30 januari 2019 stelde de Europese Commissie haar discussienota ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’ voor, die gaat over de implementatie van de Agenda 2030 van de VN. De discussienota ziet 4 grote uitdagingen/opportuniteiten waarop prioritair moet worden ingezet: (1) van een lineaire naar een circulaire economie; (2) een duurzaam landbouw- en voedingssysteem; (3) toekomstbestendig maken van energie, gebouwen en mobiliteit en (4) zorgen voor een sociaal rechtvaardige transitie. De discussienota stelt ook drie scenario's voor over de manier waarop in de EU gevolg moet worden gegeven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Vlaanderen steunt het meenemen van Agenda 2030 in het Europees beleid, zowel intern als extern. Volgens Vlaanderen moet Agenda 2030 wel de link leggen met het Europees Semester, het Meerjarig Financieel Kader en andere processen, zoals de langetermijvisie van Europa en het ‘Clean planet for all’ initiatief. Vlaanderen sluit zich aan bij de andere lidstaten in de vraag naar meer duidelijkheid over het vervolgtraject en wil de nadruk leggen op een snelle en efficiënte aanpak. Ook wil Vlaanderen weten of er een nieuwe governance- structuur wordt gecreëerd en is gekant tegen te zware rapporteringssystemen.
Opening AAVREU Belliard 65
  • 18 februari 2019

Nieuwe kantoren Afvaardiging bij EU geopend

Op 18 februari opende Minister-President Geert Bourgeois officieel de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU op haar nieuwe locatie.
Erasmus
  • 13 december 2018

Vlaanderen mikt in de toekomst op jaarlijks 30.000 Erasmus+ deelnemers

De Europese onderwijsministers keurden op 26 november de opvolger van het Erasmus+ programma goed. Via Erasmus+ krijgen jongeren en leerkrachten de kans om in het buitenland te studeren, een andere taal te leren en er levenservaring op te doen. In 2018 waren er ruim 10.000 Vlaamse deelnemers.
Artificiële intelligentie
  • 20 maart 2019

Vlaanderen verwelkomt sterk Europees plan rond artificiële intelligentie

De Europese Commissie presenteerde een gecoördineerd plan inzake artificiële intelligentie. De Commissie vindt dat de EU een leider moet worden, gezien de troeven die ze heeft in robotica.
Nieuwjaarsreceptie diplomatiek korps 2019
  • 31 januari 2019

“In tijden van toenemend protectionisme, moet de EU de weg wijzen”

Naar jaarlijkse gewoonte nodigde Minister-president Geert Bourgeois op 31 januari het diplomatiek korps uit om samen te toasten op het nieuwe jaar.
Programma voor innovatieve overheidsopdrachten
  • 13 december 2018

EU-ministers bereiken eerste akkoord rond volgende Kaderprogramma “Horizon Europa”

De Europese ministers voor Onderzoek bereikten een eerste akkoord rond het Kaderprogramma en de Deelnameregels (i.e. de Verordening) rond Horizon Europa, het volgende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie voor de jaren 2021-2027.
brexit
  • 13 maart 2019

Parlement keurt kaderdecreet voor no-deal brexit goed

Op 13 maart keurde het Vlaams Parlement het kaderdecreet voor een no-deal brexit goed. Dit decreet voorziet een tijdelijke overgangsperiode voor Britse burgers en bedrijven op voorwaarde dat de Britse overheid hetzelfde voorziet voor Vlaamse burgers en bedrijven. 
Havenkraan MAS
  • 13 december 2018

Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed en stad Mechelen geselecteerd voor partnerschappen binnen de Stedelijke Agenda voor de EU

Onlangs werd de samenstelling van enkele nieuwe partnerschappen binnen de Stedelijke Agenda voor de EU (Urban Agenda for the EU) goedgekeurd door de DG Urban Matters, waarin de Directeurs-generaal van Stedelijke Aangelegenheden van de EU-lidstaten samenkomen.
Bourgeois holds meeting with Scottish Minister for Trade McKee
  • 22 november 2018

Bourgeois ontvangt Schotse handelsminister McKee

Minister-president Geert Bourgeois ontving op 21 november de Schotse minister van Handel, investeringen en innovatie, Ivan McKee. De ministers bespraken hun bezorgdheden met betrekking tot de brexit.