Nieuws

  • 20 maart 2019
Artificiële intelligentie

Vlaanderen verwelkomt sterk Europees plan rond artificiële intelligentie

De Europese Commissie presenteerde een gecoördineerd plan inzake artificiële intelligentie. De Commissie vindt dat de EU een leider moet worden, gezien de troeven die ze heeft in robotica.
brexit
  • 13 maart 2019

Parlement keurt kaderdecreet voor no-deal brexit goed

Op 13 maart keurde het Vlaams Parlement het kaderdecreet voor een no-deal brexit goed. Dit decreet voorziet een tijdelijke overgangsperiode voor Britse burgers en bedrijven op voorwaarde dat de Britse overheid hetzelfde voorziet voor Vlaamse burgers en bedrijven. 
Havenkraan MAS
  • 13 december 2018

Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed en stad Mechelen geselecteerd voor partnerschappen binnen de Stedelijke Agenda voor de EU

Onlangs werd de samenstelling van enkele nieuwe partnerschappen binnen de Stedelijke Agenda voor de EU (Urban Agenda for the EU) goedgekeurd door de DG Urban Matters, waarin de Directeurs-generaal van Stedelijke Aangelegenheden van de EU-lidstaten samenkomen.
Bourgeois holds meeting with Scottish Minister for Trade McKee
  • 22 november 2018

Bourgeois ontvangt Schotse handelsminister McKee

Minister-president Geert Bourgeois ontving op 21 november de Schotse minister van Handel, investeringen en innovatie, Ivan McKee. De ministers bespraken hun bezorgdheden met betrekking tot de brexit.
Opening AAVREU Belliard 65
  • 18 februari 2019

Nieuwe kantoren Afvaardiging bij EU geopend

Op 18 februari opende Minister-President Geert Bourgeois officieel de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU op haar nieuwe locatie.
Erasmus
  • 13 december 2018

Vlaanderen mikt in de toekomst op jaarlijks 30.000 Erasmus+ deelnemers

De Europese onderwijsministers keurden op 26 november de opvolger van het Erasmus+ programma goed. Via Erasmus+ krijgen jongeren en leerkrachten de kans om in het buitenland te studeren, een andere taal te leren en er levenservaring op te doen. In 2018 waren er ruim 10.000 Vlaamse deelnemers.
Brexit Action Plan
  • 16 november 2018

Brexit Actieplan: Vlaams economisch weefsel versterken

Op 16 november keurde de Vlaamse Regering het “Brexit Actieplan” goed. Dit plan moet Vlaanderen voorbereiden op de brexit en de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. De regering voorziet twee miljoen euro voor de uitvoering van dit plan.
Nieuwjaarsreceptie diplomatiek korps 2019
  • 31 januari 2019

“In tijden van toenemend protectionisme, moet de EU de weg wijzen”

Naar jaarlijkse gewoonte nodigde Minister-president Geert Bourgeois op 31 januari het diplomatiek korps uit om samen te toasten op het nieuwe jaar.
Programma voor innovatieve overheidsopdrachten
  • 13 december 2018

EU-ministers bereiken eerste akkoord rond volgende Kaderprogramma “Horizon Europa”

De Europese ministers voor Onderzoek bereikten een eerste akkoord rond het Kaderprogramma en de Deelnameregels (i.e. de Verordening) rond Horizon Europa, het volgende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie voor de jaren 2021-2027.
Minister-president withdraws Representative from Madrid
  • 15 november 2018

Minister-president trekt Afgevaardigde terug uit Madrid

De Minister-President heeft beslist om zijn algemeen afgevaardigde uit Madrid terug te trekken. Omdat de Spaanse regering (op 16 oktober jl.) het diplomatiek statuut van die afgevaardigde heeft ingetrokken.