Naar een Vlaamse toekomstvisie op de Europese Unie: duurzame groei

  • 20 oktober 2015

Nieuw: download onderaan deze pagina het verslag van de eerste sessie "Duurzame groei voor een sterke en kwaliteitsvolle toekomst".

 

Op 20 oktober vond de eerste van drie Vlaamse EU-toekomstdebatten plaats. Het Departement internationaal Vlaanderen en vleva organiseren deze reeks seminaries “Naar een Vlaamse toekomstvisie op de Europese Unie” in opdracht van Minister-president Bourgeois. Het doel is op basis van de standpunten van het brede Vlaamse middenveld te komen tot een Vlaamse visie op het bestuursmodel, de bevoegdheden en beleidskeuzes van de Europese Unie.

Het eerste toekomstdebat had als thema “Duurzame groei voor een sterke en kwaliteitsvolle toekomst”. Op 7 december 2015 en 9 februari 2016 volgen nog twee toekomstdebatten respectievelijk over waarden, solidariteit en verantwoordelijkheid binnen de Unie en het bestuursmodel en democratisch gehalte van de Unie.

Elk toekomstdebat start met de visie van 2 keynote sprekers op het thema. Voor het eerste debat was dit Wouter De Geest, CEO BASF Antwerpen en Jos Delbeke, Directeur-generaal Klimaat van de Europese Commissie. Daarna gingen de deelnemers in werkgroepen aan de slag met een aantal stellingen. De visie van de keynote sprekers kon hen daarbij inspireren. De conclusies van de werkgroepen zullen op hun beurt dienen als inspiratie voor de Vlaamse Regering.

Luc Van den Brande, voorzitter van vleva, benadrukte bij de start van het eerste toekomstdebat het belang van het middenveld in dit proces: “uw mening over de Europese rol in economie en ecologie, de verantwoordelijkheid en solidariteit van de Unie, en de kwaliteit van de democratie is niet enkel van belang bij het tot stand komen van de Vlaamse visie maar zeker voor het uitdragen van deze visie in de toekomst.”

Link

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva)