Naar een Vlaamse EU-Toekomstvisie: Versterken van het democratische gehalte in een Unie van meerdere snelheden

  • 9 februari 2016

Download nu het verslag van dit debat onderaan de pagina.

Op 9 februari vond het derde en laatste Vlaamse EU-toekomstdebat met het middenveld plaats.  Dit derde debat handelde over de versterking van het democratische gehalte en legitimiteit van een Europese Unie, die aan verschillende snelheden evolueert.

De discussie over deze thema’s werd ingeleid door de professoren Steven Van Hecke en Matthias Storme. Hun persoonlijke visie op de thema’s leidde tot een aantal prikkelende stellingen.
Over het democratisch deficit stelde professor Storme "In België heb je maar één parlementslid nodig om een voorstel in te dienen. Voor Europa heb je één miljoen handtekeningen nodig opdat de Europese Commissie het zou overwegen. Dit is een compleet verkeerd model van de democratie!"
Professor Van Hecke stond stil bij de nood aan verdere integratie binnen de Unie: “tot vandaag is de EU is goed voor de have’s geweest, maar niet voor de have nots. Deze dualisering is een grote uitdaging voor de Unie”. Na de inleiding door de professoren gingen de deelnemers in debat met elkaar.

In zijn afsluitende bedenkingen gaf vleva-voorzitter Luc Vanden Brande, ook nog mee “het democratisch deficit in de Unie bestaat,  maar is niet de grootste oorzaak van het gebrek van vertrouwen binnen de Unie. De Unie denkt er vandaag over het bouwen van ‘communities of interest’ tussen de burgers. Betrokkenheid van en dialoog met de EU-burgers is nodig.”

Het Departement internationaal Vlaanderen en vleva organiseerden deze reeks seminaries “Naar een Vlaamse toekomstvisie op de Europese Unie” in opdracht van Minister-president Bourgeois. Julie Bynens, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de EU benadrukte bij de start van het seminarie aan alle deelnemers dat hun deelname vandaag wordt meegenomen in het verder traject waarbij de Vlaamse Regering zich uiteindelijk zal positioneren ten aanzien van de Europese Unie. Samen met de verslagen van de vorige toekomstdebatten zal het verslag van het derde toekomstdebat door het kabinet van de minister-president aan de leden van de Commissie Buitenland van het Vlaams Parlement overgemaakt worden en volgt een debat met de minister-president.

Meer over dit derde toekomstdebat

Link

vleva