Naar een duurzaam Europa in 2030

De 2030-Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties met zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) roept de lidstaten op om de SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in het beleid. Op niveau van de EU moet een uitvoeringsstrategie bepaald worden met termijnen, doelstellingen en concrete maatregelen om de Agenda 2030 in het EU-beleid uit te voeren.  Ook moet de Commissie de lacunes in kaart brengen van waar de EU vóór 2030 nog meer moet op inzetten.

Vlaanderen heeft steeds aangedrongen om sneller te gaan bij het ontwikkelen van een Europese uitvoeringsstrategie voor de Agenda 2030 om het Vlaams beleid op die Europese strategie te kunnen aligneren.  Voor Vlaanderen is het belangrijk dat de discussienota voldoende coherentie vertoont met de Visie 2050 van de Vlaamse Regering en met het doelstellingenkader 2030 van de Vlaamse Regering.  Ook wil Vlaanderen inhoudelijke linken met financiële en thematische strategieën en programma’s bewaken.

Klik hier voor meer informatie over dit dossier vanuit Vlaams perspectief: pdf bestandNaar een duurzaam Europa in 2030 (477 kB)

19 januari 2018