Naar een duurzaam Europa in 2030

Agenda 2030 van de VN

De Vlaamse Regering selecteerde op 18 januari 2018 de discussienota "Naar een duurzaam Europa in 2030" als één van de prioritaire dossiers in het Commissiewerkprogramma 2018.

De 2030-Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties met zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) roept de lidstaten op om de SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in het beleid. Op niveau van de EU moet een uitvoeringsstrategie bepaald worden met termijnen, doelstellingen en concrete maatregelen om de Agenda 2030 in het EU-beleid uit te voeren.  Ook moet de Commissie de lacunes in kaart brengen van waar de EU vóór 2030 nog meer moet op inzetten.

Vlaanderen heeft steeds aangedrongen om sneller te gaan bij het ontwikkelen van een Europese uitvoeringsstrategie voor de Agenda 2030 om het Vlaams beleid op die Europese strategie te kunnen aligneren.  Voor Vlaanderen is het belangrijk dat de discussienota voldoende coherentie vertoont met de Visie 2050 van de Vlaamse Regering en met het doelstellingenkader 2030 van de Vlaamse Regering.  Ook wil Vlaanderen inhoudelijke linken met financiële en thematische strategieën en programma’s bewaken.

Klik hier voor meer informatie over dit dossier vanuit Vlaams perspectief: pdf bestandNaar een duurzaam Europa in 2030 (477 kB)
 

De Vlaamse Regering gaf op 26 april 2019 een stand van zaken over haar opvolging van de  discussienota “Naar een duurzaam Europa in 2030”. 

Op 30 januari 2019 stelde de Europese Commissie haar discussienota ‘Naar een duurzaam Europa in 2030’ voor, die gaat over de implementatie van de Agenda 2030 van de VN. De discussienota ziet 4 grote uitdagingen/opportuniteiten waarop prioritair moet worden ingezet: (1) van een lineaire naar een circulaire economie; (2) een duurzaam landbouw- en voedingssysteem; (3) toekomstbestendig maken van energie, gebouwen en mobiliteit en (4) zorgen voor een sociaal rechtvaardige transitie. De discussienota stelt ook drie scenario's voor over de manier waarop in de EU gevolg moet worden gegeven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Vlaanderen steunt het meenemen van Agenda 2030 in het Europees beleid, zowel intern als extern. Volgens Vlaanderen moet Agenda 2030 wel de link leggen met het Europees Semester, het Meerjarig Financieel Kader en andere processen, zoals de langetermijvisie van Europa en het ‘Clean planet for all’ initiatief. Vlaanderen sluit zich aan bij de andere lidstaten in de vraag naar meer duidelijkheid over het vervolgtraject en wil de nadruk leggen op een snelle en efficiënte aanpak. Ook wil Vlaanderen weten of er een nieuwe governance-structuur wordt gecreëerd en is gekant tegen te zware rapporteringssystemen.

Klik hier voor meer informatie over dit dossier vanuit Vlaams perspectief: pdf bestandVR_2019_2604_MED-Duurzaam Europa 2030.pdf (337 kB)