Internationale Vrouwendag 2022

  • 8 maart 2022

Elk jaar wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. In 2022 is het internationale campagnethema "Break the Bias".  

Nu de wereld langzaam herstelt van de COVID-19-pandemie en we geconfronteerd worden met nieuwe wereldwijde uitdagingen, is het cruciaal om te blijven focussen op vrouwenrechten. Vlaanderen streeft naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen en gelijke participatie van vrouwen in de samenleving, en hecht veel belang aan de bestrijding van seksueel en huiselijk geweld. 

Buitenlands beleid

Ook in het EU-beleid verdedigt en behartigt Vlaanderen de rechten van vrouwen (Gender equality | European Commission (europa.eu).

Om tegemoet te komen aan de verbintenissen in het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld herstructureerde Vlaanderen in 2016 zijn aanpak. Om de samenwerking te verbeteren en huiselijk geweld gemakkelijker te stoppen werden alle relevante actoren - sociale diensten, reclassering, politie, justitie,... – samengebracht in zogenaamde 'Family Justice Centers', waar gezinnen de nodige ondersteuning krijgen. Deze aanpak wordt de komende jaren verder uitgerold in alle Vlaamse provincies.

In zijn buitenlands beleid benadrukt Vlaanderen de noodzaak van onderwijs voor vrouwen en de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), inclusief het recht op toegang tot veilige abortusdiensten. Het afgelopen jaar heeft Vlaanderen financiële steun verleend aan verschillende organisaties die opkomen voor mensenrechten, en meer specifiek vrouwenrechten, zoals Badaaya in Egypte. De Raad van Europa werd opnieuw gesteund om geweld tegen vrouwen te bestrijden en de OESO kreeg steun om een ​​innovatief project rond gendergegevens uit te voeren.

Vlaanderen is ook een toonaangevende, decennialange donor van het speciale VN-programma voor onderzoek, productontwikkeling en onderzoekstraining rond menselijke reproductie, georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit programma doet onderzoek naar hoe de toegang tot SRGR-gerelateerde dienstverlening aan vrouwelijke adolescenten en seksuele en genderminderheden kan worden verbeterd, terwijl kritische indicatoren zoals gendergerelateerd geweld, moedersterfte en veilige/onveilige abortustrends wereldwijd worden gemonitord. Voor het nieuwe UNAIDS-programma en -budget, 2022-26, speelde Vlaanderen een cruciale rol in de zware onderhandelingen, waardoor het programma veel meer aandacht moest besteden aan de aanhoudende kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit op dit gebied.

Momenteel is Vlaanderen ook betrokken bij de ontwikkeling van een reeks wereldwijd aanvaarde Vrijwillige Richtlijnen over gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de context van voedselzekerheid en voeding. De Richtlijnen zullen EU-leden en ontwikkelingspartners concrete praktische begeleiding bieden over hoe gendergelijkheid, vrouwen- en meisjesrechten en empowerment van vrouwen kunnen worden bevorderd als onderdeel van hun inspanningen om honger, voedselonzekerheid en ondervoeding uit te bannen.

Intern, in EU-beleid en via ontwikkelingssamenwerking en internationale projecten zal Vlaanderen respect voor vrouwenrechten blijven steunen en promoten.