Het werkprogramma van de Europese Commissie

Het Werkprogramma van de Europese Commissie bevat de belangrijkste wetgevende en niet-wetgevende intiatieven die de Commissie in dat jaar zal nemen en is richtinggevend voor de activiteiten van de Europese instellingen de volgende jaren.
Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie

De Vlaamse overheid screent proactief het Werkprogramma en identificeert de voor Vlaanderen relevante dossiers.