Het Samenwerkingsakkoord

Het geheel van concrete afspraken over standpuntbepaling en vertegenwoordiging in de EU is vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de Belgische overheden in 1994. Het uitgangspunt is het grondwettelijk beginsel in foro interno, in foro externo, dat de bevoegdheidsverdeling binnen België doortrekt naar het buitenlands beleid. Een dergelijk samenwerkingsakkoord waarbij alle overheden volgens interne bevoegdheidsverdeling op gelijke voet meebeslissen en vertegenwoordigen is volstrekt uniek in Europa. Sinds 1994 werd het akkoord beperkt aangepast. De  hervormingen van de Belgische staat die het zwaartepunt verder verleggen richting de deelstaten en de wijzigingen aan het Europese bestel door het Verdrag van Lissabon vragen echter om de nodige aanpassingen van dit akkoord.