Het cohesiebeleid na 2020: update onderhandelingen en vooruitblik

  • 11 september 2019

Eind mei 2018 publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het toekomstige cohesiebeleid. Intussen hebben zowel de lidstaten als het Europees Parlement hun positie bepaald. In het najaar vatten dan ook de onderhandelingen tussen de instellingen aan.

 

Het departement Buitenlandse Zaken, samen met VLEVA, nodigt alle belanghebbenden daarom graag uit op woensdag 25 september vanaf 14u voor een informatiesessie over de raak- en verschilpunten tussen de instellingen over ESF+, EFRO en Interreg. Ook zoomen we in op de aanbevelingen die de Europese Commissie publiceerde voor het Belgische cohesie- en algemene investeringsbeleid.

 

Daarnaast geven vertegenwoordigers van ESF en VLAIO (die instaan voor de implementatie van het Vlaamse cohesiebeleid) een eerste reactie en lichten ze de volgende stappen in de opmaak van hun operationeel programma toe. Deze infosessie sluit aan bij de consultatiesessie die het departement een jaar eerder al organiseerde.

 

Inschrijven doe je via de VLEVA-website.