Het belang van de binnenvaart voor de positie van Vlaanderen als logistieke draaischijf en als duurzaam transportmiddel

  • 14 april 2021

Op 7 april gaf Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, op de eerste stakeholdersmeeting van het PLATINA III project een toespraak over het belang van de binnenvaart als duurzame transportmodus en als hefboom voor economische ontwikkeling. Platina III is een meerjarig Europees beleidsondersteunend project waarbij kennis en expertise samengebracht worden om de Europese binnenvaartsector klaar te maken voor de toekomst. 

In haar toespraak benadrukte de minister het belang van de binnenvaart voor de internationale positie van Vlaanderen als logistieke hub. De Vlaamse regering wil een goed verknoopt logistiek netwerk in Vlaanderen stimuleren en optimaal ontsloten internationale knooppunten bevorderen, in het bijzonder in en rond de Vlaamse zeehavens. De binnenvaart is daarbij cruciaal. Zo werd in 2020, ondanks de COVID-19 pandemie, meer dan 69 miljoen ton goederen vervoerd over de Vlaamse waterwegen (amper 1,65% minder dan in 2019).

Modal shift

De Vlaamse Regering wil het aandeel van de binnenvaartsector in de modale verdeling in het goederenvervoer verhogen naar 20% (op dit moment bedraagt dat aandeel 13%). Om die zogenaamde modal shift mogelijk te maken wil de regering een betrouwbaar, efficiënt en slim waterwegennet realiseren, met goede verbindingen richting het buitenland.

Deze modal shift is niet alleen een belangrijke beleidsambitie van de Vlaamse regering, maar het is ook een centrale doelstelling in de Europese Green Deal. De modal shift richting het spoorvervoer en de binnenvaart moet bijdragen aan de algemene doelstelling van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot in de transportsector tegen 2050 met 90% te reduceren.