Handelsovereenkomsten

In oktober 2015 stelde de Europese Commissie haar ‘handel voor iedereen strategie’ voor. Aan deze strategie wordt uitvoering gegeven via verschillende handelsonderhandelingen.  Voor 2018 gaat het om volgende onderhandelingen:
•    finaliseren overeenkomsten met Japan, Singapore en Vietnam;
•    technisch uitwerken van het politieke akkoord met Mexico; 
•    finaliseren van de onderhandelingen met Mercosur;
•    intensiever onderhandelen met Chili, China en Indonesië;
•    de onderhandelingen starten met Australië en Nieuw-Zeeland.

De Vlaamse economie staat in een sterke concurrentiepositie door internationalisering, en volgt de onderhandelingen over Europese handelsakkoorden dan ook van nabij op.

De Vlaamse handels- en investeringsstrategie definieert de Vlaamse handelsbelangen en doelstellingen bij het Europees handels- en investeringsbeleid en bepaalt de instrumenten waarmee Vlaanderen dit beleid wenst te beïnvloeden. Vlaanderen ondersteunt een open en duurzame economie en wil voorrang geven aan akkoorden met landen die met eenzelfde overtuiging handel willen drijven. Europa moet daarom ambitieuze doelstellingen nastreven en tonen dat iedereen kan winnen bij handelsakkoorden. Voor iedere onderhandeling wordt een aparte nota opgemaakt waarin de Vlaamse belangen gedefinieerd worden. 

Voor meer informatie over het Vlaamse handelsbeleid kan u hier terecht. 

Klik hier voor meer informatie over dit dossier vanuit Vlaams perspectief: pdf bestandHandelsovereenkomsten (324 kB)

19 januari 2018