Flanders Trainee Programme

Wil je een stage lopen bij een internationale of Europese instelling of organisatie? De kosten die bij zo'n onbezoldigde stage komen kijken, kunnen hoog oplopen. Om deze financiële last te verlichten, is er het stagefinancieringsprogramma Flanders Trainee Programme. Met dit subsidieprogramma voorziet de Vlaamse Overheid een financieel duwtje in de rug om stage te lopen bij onder andere de Europese Commissie, de Raad van de EU, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, het Europees Hof van Justitie en nog heel wat andere internationale instellingen! Meer info