Europese en internationale beleidsagenda's rond kinderen, jongeren en kinderrechten - Update 2021

  • 19 november 2021

In de resolutie van de Raad over een kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010 - 2018) staat dat op alle vastgestelde actiedomeinen het volgende algemene initiatief in overweging moet worden genomen: "inclusief, waar passend, een beleidsdimensie voor kinderen, met inachtneming van hun rechten en bescherming, rekening houdend met het feit dat het leven en de toekomstperspectieven van jongeren in aanzienlijke mate worden bepaald door de kansen, de steun en de bescherming die zij als kind hebben gekregen".

Er werd tevens gemeld dat de Europese en internationale agenda's inzake het beleid ten aanzien van kinderen, jongeren en kinderrechten niet altijd volledig duidelijk zijn voor de Raad Jeugdzaken. Het overzicht van deze (Europese en internationale) agenda's behoeft dan ook een regelmatige update. Met deze (Engelstalige) publicatie leveren wij hieraan een hernieuwde bijdrage 2021. 

 

Download hier het (Engelstalige) document: 
pdf bestandThe European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights. State of the art update 2021 (742 kB) 

Of lees hier de online-publicatie.