Europees semester

Het Europees Semester is de werkmethode van de Europese Commissie om het begrotingsbeleid, het macro-economisch beleid en het sociaaleconomisch beleid van de lidstaten van de EU op elkaar af te stemmen.

Het Europees Semester, dat start met de publicatie van de Jaarlijkse Groeianalyse in november, zette de afgelopen jaren zeer sterk in op een intensieve dialoog tussen de Europese Commissie en de lidstaten. Vlaanderen neemt actief deel aan de bilaterale dialoog-momenten tussen de Europese Commissie en België. De Commissie wil de voortgang die de lidstaten maken controleren, en gebruikt die informatie bij de opmaak van de gedetailleerde landenverslagen, die elk jaar in februari worden gepubliceerd.

Vlaanderen volgt het Europees Semester sinds 2010 van zeer nabij op. Het opnemen van eigenaarschap gebeurt o.a. door de opmaak van een Vlaams hervormingsprogramma en daarmee is Vlaanderen één van de enige regio's in de Europese Unie die een eigen hervormingsprogramma opstelt. Het gaat om een goede praktijk die door de Europese Commissie en het Comité van de Regio's sterk wordt gewaardeerd.

Het Vlaams Hervormingsprogramma formuleert de beleidsantwoorden van Vlaanderen op de landenspecifieke aanbevelingen van de Raad. Het houdt rekening met het landenverslag van de Commissie over België en formuleert antwoorden op de uitdagingen die de Commissie daarin voor Vlaanderen identificeert. Daarnaast beschrijft het Vlaams Hervormingsprogramma andere Vlaamse maatregelen die de realisatie van de ambitieuze Vlaamse Europa 2020-doelstellingen dichterbij moeten brengen.

Het Vlaams Hervormingsprogramma maakt integraal deel uit van het nationale hervormingsprogramma van België dat aan de Europese Commissie bezorgd wordt.

Het Europees Semester wordt afgerond met de goedkeuring van de landenspecifieke aanbevelingen door de Raad in juli.