Europadag

  • 9 mei 2021

In EU-landen wordt elk jaar op 9 mei Europadag gevierd. Op deze dag, die in het teken staat van vrede en eenheid in Europa, herdenkt men het ontstaan van de Europese samenwerking.

9 mei is de dag waarop Robert Schuman, de Franse minister van buitenlandse zaken, in 1950 zijn verklaring, inmiddels bekend als de Schumanverklaring, aflegde. In deze verklaring pleitte hij voor de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), met de bedoeling vrede en samenwerking in Europa te realiseren. De EGKS ging van start met zes leden - Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg - en was de eerste in een reeks Europese instellingen die uiteindelijk tot de huidige Europese Unie hebben geleid.             

Belang van de EU voor Vlaanderen en het Vlaams buitenlands beleid

In 1993 werd het principe In foro interno, in foro externo opgenomen in de Belgische grondwet, waardoor Vlaanderen de bevoegdheid én instrumenten kreeg om een eigen buitenlands beleid te voeren voor wat betreft de eigen Vlaamse interne bevoegdheden. Sindsdien werd een sterk Vlaams buitenlands beleid en netwerk uitgebouwd, dat onder andere bestaat uit 13 diplomatieke posten. Eén van deze posten is de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU, die de belangen van de Vlaamse Regering behartigt in de Europese Unie.  

Binnen het Vlaams buitenlands beleid vormt de EU de belangrijkste hefboom. Ze beïnvloedt zo goed als alle Vlaamse beleidsdomeinen, en speelt ook een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de Vlaamse burgers. Daarom zet Vlaanderen met de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU een arsenaal aan bekwame en hardwerkende mensen in om op dagelijkse basis de Europese dossiers op te volgen en de belangen van de Vlaamse Regering hierin te behartigen.

Conferentie over de toekomst van Europa

Op Europadag 2021 wordt de Conferentie over de Toekomst van Europa officieel gelanceerd. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Europese Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement. Het doel is om Europese burgers te betrekken bij een debat over de uitdagingen en prioriteiten van de EU. Via een digitaal platform, burgerpanels en allerlei evenementen krijgen Europese burgers de kans om hun mening te geven over wat zij van de Europese Unie verwachten. 

Ter ere van Europadag bezocht mevrouw Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Democratie en Demografie op 5 mei de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, waar zij een toespraak hield over de Conferentie over de Toekomst van Europa. Vlak daarna vond er nog een bilateraal gesprek plaats tussen Europees commissaris Šuica en Vlaams minister-president Jambon, waarin deze laatste benadrukte dat de Vlaamse Regering de bottom-up en participatieve aanpak van de Conferentie over de Toekomst van Europa verwelkomt, en hier graag aan wil bijdragen.

Klik hier voor meer informatie over de Conferentie over de Toekomst van Europa