EU-plan rond kunstmatige intelligentie

In december 2018 publiceerde de Europese Commissie een gecoördineerd Europees plan rond kunstmatige intelligentie. Het plan zet een ethische, mens-gecentreerde kunstmatige intelligentie centraal waarmee Europa zich weet te differentiëren op het wereldtoneel, een ‘kunstmatige intelligentie made in Europe’.  Een versterkt investeringsritme in zowel onderzoek, diffusie naar het bedrijfsleven en ‘enabling’ technologieën zal hiertoe noodzakelijk zijn. Met het oog op deze doelstellingen wil de Commissie nieuwe en bestaande centra rond kunstmatige intelligentie en bijhorende technologieën beter netwerken en versterken. Hiervoor voorziet ze zogenaamde excellentiecentra rond onderzoek, test- en experimenteerfaciliteiten, digitale hubs voor disseminatie naar de kmo’s; netwerken en centra die de komende jaren zullen worden geselecteerd of opgericht. Voor dit alles zou het investeringsritme in kunstmatige intelligentie stelselmatig moeten stijgen tot 20 miljard euro per jaar in de periode 2021-2027, waarbij de overheidsinvesteringen met 70% toenemen ten opzichte van het huidige niveau.

Vlaanderen steunt het gecoördineerd Europees kunstmatige intelligentie -plan waarbij Vlaanderen binnenkort niet alleen voldoet aan de vraag om een strategie/actieplan te ontwikkelen, maar ook om 70% meer te investeren vanuit overheidsbudgetten. Eind september 2018 besliste de Vlaamse Regering om jaarlijks 30 miljoen euro extra te investeren in een coherent programma dat gelijkloopt met de prioriteiten die de Europese Commissie legt op ethiek, versterking van het onderzoek en de take-up door het bedrijfsleven. Dit zijn ook de drie luiken waar het Vlaams kunstmatige intelligentie -programma op inzet, namelijk: flankerend beleid (met belangrijke rol voor ethiek en skills), take up door het bedrijfsleven en top strategisch basisonderzoek.

Klik hier voor meer informatie over dit dossier vanuit Vlaams perspectief: pdf bestandEU plan kunstmatige intelligentie.pdf (159 kB)

Februari 2019