EU-ministers bereiken eerste akkoord rond volgende Kaderprogramma “Horizon Europa”

  • 13 december 2018

De Europese ministers voor Onderzoek bereikten een eerste akkoord rond het Kaderprogramma en de Deelnameregels (i.e. de Verordening) rond Horizon Europa, het volgende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie voor de jaren 2021-2027.

Daarmee heeft de Raad een mandaat om de komende maanden in triloog te treden met het Europees Parlement dat tijdens de plenaire vergadering van december ook een positie zal innemen rond Horizon Europa.

Dit gedeeltelijk akkoord (partial general approach, PGA) omvat een akkoord over alle aspecten van de Verordening, behalve die rond het budget, rond internationale samenwerking en rond een aantal horizontale kwesties (Structuurfondsen, synergieën...).

Heinz Fassman, federaal minister voor Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek van Oostenrijk, dat nog tot eind december 2018 het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt:

“Europe's future growth and prosperity depends on its ability to remain a world leader in research and innovation. Today's agreement provides us with the framework needed to achieve this goal.”