EU-budget: MP Bourgeois: “Goede inhoudelijke omslag, maar budgettaire gevolgen vragen verder onderzoek”

  • 8 mei 2018

Minister-president Geert Bourgeois onderschrijft op grote lijnen de voorgestelde beleidsklemtonen van de Europese Commissie voor het nieuwe EU-meerjarenbudget. Hier zit een logica in: het budget volgt de visie. De Europese begroting moet inzetten op die zaken waar de EU een meerwaarde biedt. De focus ligt hoofdzakelijk op prioriteiten die ook deze van de Vlaamse regering zijn, met o.a.:

  • Onderzoek & Ontwikkeling
  • Digitalisering
  • Erasmus
  • Defensie
  • Grensbeheer
  • Veiligheid

De vraag blijft of de Europese Commissie hiermee ook voldoende inzet op de realisatie van een digitale-, energie- en transportunie.

Voor de beoordeling van de afzonderlijke budgetrubrieken is het nog te vroeg. Het is in elk geval noodzakelijk om besparingen en efficiëntie-oefeningen te doen, zeker na de Brexit, en een budgettaire shift te maken naar de nieuwe klemtonen, die ook een beperkte toename van de middelen rechtvaardigen.

De minister-president betreurt dat op het eerste gezicht de voorstellen ‘Brexit-blind’ zijn. Het valt met name niet te verantwoorden dat de lidstaten slechts 10% in plaats van de huidige  20% van de geïnde douanerechten mogen afhouden. Dit uitgerekend op een moment dat een aantal landen, vooral rond de Noordzee, geconfronteerd zullen worden met zware nadelige gevolgen van de Brexit en in het bijzonder met grote bijkomende uitgaven voor douane (infrastructuur, ICT, …) en douane- officieren.

Het is nu afwachten wat de concrete implicaties van de voorstellen voor bezuinigingen, meeruitgaven en de financiering van de begroting zijn. Dit zal constructief en kritisch worden bekeken.

Minister-president Geert Bourgeois: “De EU is een samenwerkingsverband dat van onderuit wordt opgebouwd en subsidiariteit, proportionaliteit, verantwoordelijkheid en solidariteit hoog in het vaandel draagt. Elke vorm van Europese solidariteit moet steeds gebaseerd zijn op de principes van objectiviteit, proportionaliteit, tijdelijkheid, transparantie, efficiëntie en wederkerigheid. Solidariteit moet bovendien uitgaan van verantwoordelijkheid: lidstaten moeten eerst structurele hervormingen doorvoeren”.