Drie Vlaamse universiteiten geselecteerd voor de ‘Europese universiteiten’

  • 26 juni 2019

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend welke instellingen voor hoger onderwijs deel zullen uitmaken van de eerste alliantie van de “Europese universiteiten”. Niet minder dan drie Vlaamse universiteiten vallen in de prijzen: VUB (netwerk EUTOPIA), KU Leuven (netwerk UNA Europa) en U Antwerpen (netwerk Young Universities for the Future of Europe).

Op initiatief van de Europese Commissie werd in 2017 het concept Europese universiteiten gelanceerd, met als doel tegen 2025 een Europese onderwijsruimte tot stand te brengen en tegen 2024 ten minste 20 Europese universiteiten in het leven te roepen.

Europese universiteiten zijn transnationale allianties van instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU die een langetermijnstrategie delen en Europese waarden en een Europese identiteit promoten. Het initiatief is bedoeld om de mobiliteit van studenten en personeel aanzienlijk te verbeteren en om de kwaliteit, de inclusiviteit en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs te bevorderen.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, zei hierover: "Ik ben verheugd over de ambities die de eerste 17 Europese universiteiten koesteren. Ze zullen als rolmodel voor anderen in de EU fungeren en de volgende generaties studenten in staat stellen Europa beter te leren kennen door in verschillende landen te studeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief – een belangrijke bouwsteen van de Europese onderwijsruimte – voor een echte kentering in het hoger onderwijs in Europa zal zorgen en excellentie en inclusie zal stimuleren."

Persbericht:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_nl.htm

Meer informatie:

Factsheet

Initiatief "Europese universiteiten"

Informatie over de oproep tot het indienen van voorstellen