De Toerbeurt onder de deelstaten

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat een rotatiesysteem wordt afgesproken tussen de deelstaten wanneer zij België in de Raad van de EU moeten vertegenwoordigen, de zogenaamde ‘toerbeurtregeling’.

Onder het Duits (juli – december 2020) en Portugees EU-voorzitterschap (januari – juni 2021) ziet de toerbeurt er als volgt uit:

Beleidsveld Woordvoerder Assessor
Categorie I    
Algemene en Buitenlandse zaken FED -
Economische en Financiële zaken FED -
Begroting FED -
Justitie FED -
Binnenlandse zaken FED -
Asiel - Migratie FED -
Consumentenzaken FED -
Telecommunicatie FED -
Categorie II    
Interne markt FED VLG
Gezondheid FED VLG
Werkgelegenheid - Sociale zaken FED WG
Energie FED BHG
Vervoer FED WG
Categorie III    
Industrie VLG FED
Onderzoek WG FED
Leefmilieu BHG FED
Categorie IV    
Cultuur - Audiovisuele zaken VLG -
Onderwijs FG -
Jeugd - Sport DG -
Toerisme VLG -
Ruimtelijke ordening - Huisvesting - Cohesie VLG -
Categorie V    
Visserij VLG -
Categorie VI    
Landbouw FED VLG / WG

FED = Federale overheid; VLG = Vlaamse Gemeenschap / Vlaams Gewest; FG = Franse Gemeenschap – WG=Waals Gewest; BHG = Brussels Hoofdstedelijk Gewest; DG = Duitstalige Gemeenschap

Dit betekent concreet dat in deze periode Vlaanderen volgende institutionele rol opneemt:

  • Assessorschap voor interne markt en gezondheid
  • Woordvoerderschap voor cultuur en audiovisuele zaken
  • Woordvoerderschap voor toerisme
  • Woordvoerderschap voor ruimtelijke ordening, huisvesting en cohesie
  • Woordvoerderschap voor Visserij en assessorschap voor Landbouw (de rol binnen de Raad Landbouw en Visserij is niet onderhevig aan een toerbeurt)