De Toerbeurt onder de deelstaten

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat een rotatiesysteem wordt afgesproken tussen de deelstaten wanneer zij België in de Raad van de EU moeten vertegenwoordigen, de zogenaamde ‘toerbeurtregeling’.

Onder het Sloveens (juli – december 2021) en Frans EU-voorzitterschap (januari – juni 2022) ziet de toerbeurt er als volgt uit:

Beleidsveld Woordvoerder Assessor
Categorie I    
Algemene en Buitenlandse zaken FED -
Economische en Financiële zaken FED -
Begroting FED -
Justitie FED -
Binnenlandse zaken FED -
Asiel - Migratie FED -
Consumentenzaken FED -
Telecommunicatie FED -
Categorie II    
Interne markt FED BHG
Gezondheid FED DG
Werkgelegenheid - Sociale zaken FED BHG
Energie FED WG
Vervoer FED VLG
Categorie III    
Industrie BHG FED
Onderzoek VLG FED
Leefmilieu WG FED
Categorie IV    
Cultuur - Audiovisuele zaken DG -
Onderwijs VLG -
Jeugd - Sport FG -
Toerisme WG -
Ruimtelijke ordening - Huisvesting - Cohesie BHG -
Categorie V    
Visserij VLG -
Categorie VI    
Landbouw FED VLG / WG

FED = Federale overheid; VLG = Vlaamse Gemeenschap / Vlaams Gewest; FG = Franse Gemeenschap – WG=Waals Gewest; BHG = Brussels Hoofdstedelijk Gewest; DG = Duitstalige Gemeenschap

Dit betekent concreet dat in deze periode Vlaanderen volgende institutionele rol opneemt:

  • Assessorschap voor vervoer
  • Woordvoerderschap voor onderzoek
  • Woordvoerderschap voor onderwijs
  • Woordvoerderschap voor visserij en assessorschap voor Landbouw (de rol binnen de Raad Landbouw en Visserij is niet onderhevig aan een toerbeurt)