De meerderheid van de Vlamingen heeft vertrouwen in de Europese instellingen

  • 4 maart 2021

In 2020 gaf 56% van de bevolking van het Vlaams Gewest aan vertrouwen te hebben in het Europees Parlement, 51% had vertrouwen in de Europese Commissie en 57% in de Europese Centrale Bank.

Het vertrouwen dat Vlaanderen heeft in de Europese instellingen ligt daarmee hoger dan zowel het EU-gemiddelde als het vertrouwen dat gemeten werd in het Waals Gewest.

Noot: de gegevens opgenomen in de diagrammen zijn schattingen op basis van een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er geen betrouwbare resultaten beschikbaar. 

Bron: Eurobarometer
Bewerking: Statistiek Vlaanderen