Conferentie over de Toekomst van Europa: bijdrage van de Vlaamse jeugdsector

  • 15 februari 2022

De conferentie over de toekomst van Europa is een reeks van debatten onder leiding van burgers, waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen. Op deze manier krijgen alle Europese burgers de kans om mee te bouwen aan de toekomst van de Europese Unie.

Voor de voorbereiding, de invulling en de uitwerking van de bijdrage van de Vlaamse jeugdsector aan de Conferentie over de Toekomst van Europa werd in september 2021 een stuurgroep opgericht bestaande uit volgende actoren: de Vlaamse Jeugdraad, het Departement voor Cultuur, Jeugd en Media, JINT vzw, de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, het informatiepunt van het Europees Parlement in België en de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU.

In onderstaand document kan je een overzicht terugvinden van ideeën, aanbevelingen en voorstellen van jongeren en de jeugdsector, op basis van een doorlichting van bestaande en recente adviezen, rapporten, studies.

pdf bestandOverzicht voorstellen jongeren Conferentie over de Toekomst van Europa (582 kB)