Commissievoorzitter Juncker gaat in dialoog met Vlaamse parlementsleden op Europadag

  • 16 mei 2018

Op woensdag 9 mei, Europadag, bracht de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker een bezoek aan het Vlaams Parlement.  Juncker had het onder meer over de voorstellen voor het Europees budget na 2020 die de Commissie op 2 mei lanceerde.  Opvallend: hij begon zijn toespraak in het Nederlands waarmee hij hulde wilde brengen aan de Vlamingen en erkenning wilde geven aan het feit dat de Vlaming zijn identiteit vindt in zijn taal.  Dit werd bijzonder geapprecieerd door Vlaams minister-president Bourgeois.  Bourgeois zag in het bezoek van Juncker ook een erkenning voor het statuut van Vlaanderen binnen de Europese Unie.

Minister-president Bourgeois had het onder meer over het belang om de fundamentele normen en waarden binnen de EU te verdedigen: “De Verlichtingsidealen zijn de genen van de Europese Unie. Het respect voor deze normen, waarden, fundamentele rechten en vrijheden is wat ons bindt en wat de Unie onderbouwt en sterk maakt.  Zij maken onze “European Way of Life” mogelijk. Maar wie dacht dat de democratie, de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden een verworvenheid zijn, heeft de laatste jaren ongelijk gekregen. De voorbeelden zijn gekend, ook in onze achtertuin.”  Wat het Europees budget na 2020 betreft, verklaarde Bourgeois dat de prioriteiten in de voorstellen van de Commissie hoofdzakelijk gedeeld worden door de Vlaamse Regering, zoals onderzoek en ontwikkeling, digitalisering, Erasmus, defensie, veiligheid en een efficiënter beheer van de Europese buitengrenzen.  De vraag blijft wel of de Unie hiermee ook voldoende kan inzetten op de realisatie van een digitale-, energie- en transportunie.

Na het parlementair debat hadden Bourgeois en Juncker nog een bilaterale ontmoeting waarbij ze het onder meer over de brexit hadden.