Commissie lanceerde burgerraadpleging over de toekomst van Europa

  • 28 mei 2018

De Europese Commissie lanceerde een openbare bevraging op internet, waarbij alle Europeanen worden gevraagd welke richting zij in de toekomst de Unie willen zien uitgaan. Deze raadpleging maakt deel uit van het bredere debat over de toekomst van Europa, dat op 1 maart 2017 met het Witboek van de Commissie is gestart.

De online raadplegingen lopen parallel aan de lopende burgerdialogen die door de Europese Commissie en de lidstaten worden georganiseerd. Bijna 700 van deze interactieve openbare debatten zijn sinds 2012 in 160 steden gehouden, waaronder één in Leuven op 26 februari 2018.

De Commissie zal tijdens de eerste EU27-top in Sibiu, Roemenië, op 9 mei 2019 een definitief verslag voorleggen aan de lidstaten, slechts enkele weken voor de Europese verkiezingen.

Klik hier om de burgerraadpleging in te vullen: https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe