Brexit Actieplan: Vlaams economisch weefsel versterken

  • 16 november 2018

Op 16 november keurde de Vlaamse Regering het “Brexit Actieplan” goed. Dit plan moet Vlaanderen voorbereiden op de brexit en de weerbaarheid van het Vlaams economisch weefsel verhogen. De regering voorziet twee miljoen euro voor de uitvoering van dit plan.

Welke vorm brexit ook zal aannemen, de gevolgen zullen zwaar zijn. In het ergste scenario, een no-deal, komen maar liefst 28.000 Vlaamse jobs in gevaar. Het actieplan moet de Vlaamse bedrijven bijstaan in hun voorbereiding op de brexit, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen tussen EU en UK.

Het plan steunt op vier pijlers.

  • Proactieve Vlaamse standpuntbepaling: Blijven streven naar een voor Vlaanderen zo goed mogelijke deal. Meer concreet is dit een handelsvriendelijke brexit waarbij ook op andere domeinen de barrières zo laag mogelijk worden gehouden.
  • Brexit fonds MFK post 2020: Consistent pleiten voor het opnemen van compenserende maatregelen bij het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting van de EU.
  • Integrale ondersteuning voor Vlaamse bedrijven via de Brexit Helpdesk. Deze Brexit Helpdesk (Flanders Investment & Trade) voorziet advies op maat van het bedrijf en leidt de onderneming naar relevante Vlaamse en federale overheidsdiensten, partners, overheidswetgeving, subsidies en andere financieringsmogelijkheden.  
  • Aantrekken van investeringen en alert zijn voor de opportuniteiten die de brexit biedt. De regering neemt zich voor Vlaanderen te positioneren als een draaischijf in de Anglo-Europese handel. Hiervoor zal een proactieve investeringsstrategie door FIT worden uit gewerkt.

Voor de uitvoering van het Brexit Actieplan verlengt de regering de tijdelijke aanstelling van de experten verbonden aan het Departement Buitenlandse Zaken en wordt het budget van FIT met 1,9 miljoen euro verhoogt.

Brexit actieplan 2018