Ons team

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie (verder AAVREU) behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging (de ambassade) van België bij de EU.

Aan het hoofd staat de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering, bijgestaan door de adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering en een Vlaams Economisch Vertegenwoordiger. Achttien gespecialiseerde beleidsmedewerkers (attachés) van de Vlaamse overheid volgen de werking van de Raad van EU-ministers op, elk binnen zijn vakgebied. In de verschillende werkgroepen die de Raden van EU-ministers voorbereiden treden Vlaamse attachés ook op als woordvoerder voor België.

De AAVREU staat in dagelijks contact met de Europese instellingen, de Vlaamse ministers en hun kabinetten en de Vlaamse administratie. Zij werkt ook samen met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), dat zich voornamelijk richt op het betrekken van het Vlaamse middenveld en lokale overheden bij de Europese actualiteit.

ONS TEAM

Laatste update: 02/10/2020

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU hall
Foto Axel Buyse

Axel Buyse
Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering

+32 492 13 07 02
e-mail

Charlotte Dekempeneer

Charlotte Dekempeneer
Cohesiebeleid | Toerisme

+32 484 69 38 33
e-mail

Sarina Motmans

Sarina Motmans
Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering

Vanaf 12 oktober 2020

Karoline Van den Brande

Karoline Van den Brande
Industrie | Interne markt | Onderzoek | Staatssteun

+32 475 62 20 87
e-mail

Yves Catteceur

Yves Catteceur
Sr. Management Assistent

+32 491 99 28 51
+ 32 233 03 12
e-mail

Marleen De proft

Marleen De Proft
Medewerker Karoline Van den Brande

+32 498 25 27 59
e-mail

Ines Meskens

Ines Meskens
Management Assistent

+32 478 56 79 19
+32 233 21 96
e-mail

Arno Cnudde

Arno Cnudde
Transport | Mobiliteit

+32 474 88 55 65
e-mail

Marjan Decroos

Marjan Decroos
Leefmilieu | Dierenwelzijn

+32 478 56 20 60
e-mail
 

Barbara Roegiers

Barbara Roegiers
Visserij

+ 32 491 61 72 39
e-mail

Jan Haers

Jan Haers
Energie

+ 32 494 39 75 00
e-mail
 

Taube Van Melkebeke

Taube Van Melkebeke
Werk | Sociale economie

+32 472 81 84 29
e-mail

Geen foto

Jan Schaerlaekens
Energie

+32 486 21 59 61
e-mail
 

Fabian Dominguez

Fabian Dominguez
Sociale zaken | Volksgezondheid

+32 499 59 40 25
e-mail

Pieter Lietaer

Pieter Lietaer
Landbouw | SCA Vertegenwoordiger

+ 32 477 39 14 38
e-mail

Tonia Van de Vyver

Tonia Van de Vyver
Vlaams Economisch Vertegenwoordiger

+32 471 63 29 68
e-mail

Mathias Maertens

Mathias Maertens
Financiën en Begroting

+32 479 76 99 72
e-mail

Simon Plasschaert

SImon Plasschaert
Sport

+32 498 82 72 18
e-mail

Wouter Kerkhove

Wouter Kerkhove
Onderwijs en Vorming

+32 499 61 35 58
e-mail

Jan De Mulder

Jan De Mulder
Kanselarij en Bestuur

+32 474 99 94 32
e-mail

Katrien Thienpont

Katrien Thienpont
Cultuur | Media

+32 499 94 29 11
e-mail

Joeri De Blauwer

Joeri De Blauwer
Europees Semester | Duurzame ontwikkeling

+32 474 70 59 59
e-mail

Jan Vanhee

Jan Vanhee
Jeugdzaken

+32 475 37 90 00
e-mail

Marian Vandenbossche

Marian Vandenbossche
Gelijke kansen

+32 476 60 18 22
e-mail