2 topsprekers lichtten Werkprogramma van de Europese Commissie 2020 toe aan de Vlaamse overheid

  • 20 februari 2020

Het Departement Buitenlandse Zaken organiseerde op 20 februari op de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU een voorstelling van het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020.  Sarah Nelen (adjunct kabinetschef van uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans) en Jeroen Casaer (adjunct afdelingshoofd van de unit verantwoordelijk voor het Werkprogramma binnen het Secretariaat-generaal) lichtten toe wat de Europese Commissie in 2020 voor ons in petto heeft. Het evenement was gericht op de leden van het Voorzitterscollege, de leidend ambtenaren van de Vlaamse Overheid, de leden van het Strategisch Overlegorgaan Internationale Aangelegenheden, Vlaamse ambtenaren betrokken bij het Europees beleid en de raadgevers EU en/of internationaal beleid van de kabinetten.  De voorstelling kadert in het proces waarbij de Vlaamse Regering haar prioriteiten en initiële standpunten ten aanzien van de EU voor het komende jaar zal bepalen. Het was de eerste keer dat de Vlaamse overheid een dergelijke voorstelling van het Commissie Werkprogramma organiseerden.  De interesse bleek groot: op korte tijd was de zaal helemaal volgeboekt.